Kokeile kuukausi maksutta

Pesuaineiden käyttö ei selitä koulujen hengitystieoireita

THL:n johtavan hometutkijan Anne Hyvärisen mukaan desinfioivien aineiden käyttö on varsin hillittyä Suomessa.

THL:n johtavan tutkijan Anne Hyvärisen mielestä homeasioissa tarvitaan moniammatillista yhteistyötä, koska kukaan yksittäinen asiantuntija ei voi hallita tätä monimutkaista ongelmaa yksin.
Kuuntele juttu

THL tutkii parhaillaan koulujen kosteus- ja homevaurioiden terveyshaittoja kahdessa laajassa tutkimushankkeessa, joista toinen on kansainvälinen EU:n rahoittama Hitea-hanke ja toinen Suomen Akatemian rahoittama Sisu-hanke.

Dosentti Anne Hyvärisen koordinoimassa Hitea-tutkimuksessa havaittiin, että kosteus- ja homevaurioita esiintyi maasta riippuen 24–47 prosentissa suomalaisia, hollantilaisia ja espanjalaisia kouluja. Suomessa vauriokoulujen mikrobipitoisuudet olivat selvästi pienempiä kuin Espanjassa, mutta siitä huolimatta niillä suomalaisilla koululaisilla, jotka kävivät kosteusvaurioitunutta koulua, esiintyi eniten hengitysoireita.

”Tämä on mielenkiintoinen tulos, eikä sille ole ilmeistä selitystä. Tulosta ei selitä siivous- ja pesuaineiden käyttö, sillä eniten siivottiin espanjalaissa kouluissa, joissa mikrobitasot olivat korkeimmat. Lisäksi Espanjassa käytettiin enemmän desinfioivia pesuaineita”, Hyvärinen sanoo.
Tällä hän vastaa Rakennuslehden nettisivuilla varsinaiseksi hitiksi osoittautuneeseen juttuun, jossa tohtori Mirja Salkinoja-Salonen nosti desinfiointiaineet tekijäksi, joka ärhäköittää homemikrobeja Suomessa.

Hyvärisen mukaan pesuaineiden, hajusteiden ja desinfioivien aineiden käyttö on Suomessa varsin hillittyä verrattuna moniin muihin maihin.

On esitetty, että kemikaaleja käytettäisiin suomalaisissa kouluissa liikaa, jolloin eloon jäisivät vain haitalliset, myrkkyjä tuottavat mikrobit.

”Tätä teoriaa ei ole tieteellisessä tutkimuksessa testattu eikä todistettu. Syitä kosteusvauriorakennusten aiheuttamille haitallisille terveysvaikutuksille ei vielä tunneta. Monia mielenkiintoisiakin hypoteesejä on esitetty, kuten tämä rakennuksissa käytettäviin kemikaaleihin liittyvä. Ne ovat kuitenkin vasta olettamuksia”, Hyvärinen toteaa.

Moniammatillista yhteistyötä tarvitaan

Hyvärinen pitää luonnollisena, että homeasioissa voi olla näkemyseroja. Niitä voi olla samankin koulutuksen saaneiden henkilöiden välillä ja mikrobiologien ja rakentajien välillä.

”Tarvitsemme moniammatillista yhteistyötä, koska kukaan yksittäinen asiantuntija ei voi hallita tätä monimutkaista ongelmaa yksin. Esimerkiksi lääkärin tai mikrobiologin tehtävä ei ole arvioida, onko rakennuksessa kosteus- ja homevaurioita tai miten se pitäisi korjata eikä rakennusalan ammattilaisen taas terveydellistä haittaa.”

Maakohtaiset erot suuria

Kosteus- ja homevauriot tulivat Hitea-tutkimuksen perusteella esiin eri tavalla eri maissa. Suomessa havaittiin eniten homeen hajua, mikä voi Hyvärisen mukaan viitata rakenteissa piilossa oleviin vaurioihin. Hollannissa havaittiin eniten sisäilman kohonneita kosteuspitoisuuksia ja kosteutta oli tiivistynyt rakenteiden pinnoille. Espanjassa taas havaittiin kosteusvaurioita ja vesivahinkoja.

”Suomalaisten koulujen sisäilmanäytteistä mitatut immunologiset vasteet, kuten toksisuus, ovat alhaisemmat kuin muissa maissa. Se on ristiriidassa sen teorian kanssa, että suomalaisten koulujen sisäilmaongelmia selittäisi vaarallisten mikrobien myrkyistä johtuva toksisuus”, hän sanoo.

Tuloksia voivat Hyvärisen mukaan selittää useiden tekijöiden yhteisvaikutukset, kuten alhainen ilmankosteus Suomessa talvella ja alhainen mikrobialtistuminen lumipeitteen aikaan. Syynä voivat olla myös Suomessa esiintyvät mikrobit tai niiden aineenvaihduntatuotteet – tai muut sisäilmatekijät, joita tutkimuksessa ei sen hetkisillä tutkimusmenetelmillä tutkittu.

THL onkin suunnannut jatkotutkimuksensa näiden seikkojen selvittämiseen.

Lue lisää 5.2. ilmestyneestä Rakennuslehdestä.

Tätä artikkelia on kommentoitu 8 kertaa

8 vastausta artikkeliin “Pesuaineiden käyttö ei selitä koulujen hengitystieoireita”

 1. Niin kauan kuin sisäilmaongelmia yritetään tutkia rakenteita avaamatta, ei päästä ongelman ytimeen eikä saada tietoa oikeista korjausmenetelmistä. STM:n uusi asetuskin korostaa materiaalinäytteiden tutkimista, ei ilmanäytteitä. Kun vielä tutkittaisi oikeat immunologiset testit käyttäjistä, päästäisiin kausaaliketjun jäljille. Koneellinen ilmanvaihto on OK, jos se toimii suunnitellulla tavalla ja suodattimet ovat puhtaat. Siivousaineet tuskin aiheuttavat ongelmia, mutta hajusteet ja muut ärsyttävät tekijät saattavat ylläpitää jo herkistyneen ihmisen oireilua, vaikka rakennus olisi jo asianmukaisesti korjattu. On hyvä muistaa tosiaan erottaa hypoteesit ja jo tutkittu tieto toisistaan.

 2. Bakteerien tappaminen ei varmaankaan yksin riitä selitykseksi, mutta sillä voi olla vaikutusta yhteiskunnan tasolla. Liika siisteys ei välttämättä ole hyväksi. Syitä pitää edelleen etsiä uudemmasta suomalaisesta rakennustavasta, materiaaleista ja ohjeista. Sen jälkeen ravinnosta ja terveydenhoidosta, jotka ovat virkamiehille vielä arempia aiheita – etenkin THL:lle.

  Olisi mielenkiintoista myös tietää rokotetaanko suomalaisia (lapsia ja äitejä) enemmän tai erilailla kuin muualla Euroopassa ja mitä tämä vaikuttaa luonnollisen immuunipuolustuksen kehittymiseen.

  Tulee mieleen Zikavirus, joka on esiintynyt suhteellisen vaarattomana vuosikymmeniä ja josta nyt ollaan yhtäkkiä leipomassa syypäätä lasten pienipäisyyteen Etelä-Amerikassa. Suurimmalla osalla sairastuneiden lasten äideistä ei edes ole ollut Zika -virusta, joten se selitys ei kelpaa senkään vuoksi. Syytä on etsittävä muualta. Ja miksi vaarattomasta viruksesta yritetään tehdä syyllistä? Mikä hätä viranomaisilla on? Peittelevätkö he jotakin?

  Brasiliassa on marraskuun 2015 jälkeen syntynyt yli 4000 pienipäistä lasta, normaalin 150 sijaan. Voisiko syynä olla 2015 alkupuolella kaikille odottaville äideille pakolliseksi määrätty Tdap -rokote?
  http://www.vaccinationinformationnetwork.com/small-brain-disorder-in-brazilian-babies-caused-by-zika-virus-or-vaccine/

  Yhdysvalloissa vastaavaa epidemiaa ei ole havaittu, mutta siellä onkin ObamaCare, joka antaa mahdollisuuden aborttiin, jos epäillään lapsen kehityshäiriöitä, mikä selviää jo ultraäänellä ja näin syntyneiden lasten tilastot saadaan kaunisteltua.

 3. Holhousyhteiskunnalle meillä on oma järjestelmä pienipäisyyden poistamiseen.

  Sen nimi on Who cares?

  -ei-kukaan-

 4. Näyttää tutkimusten ja artikkeleiden perusteella siltä että ainoa asia, joka HITEAn avulla löytyi ettei sitä ole edes ymmärretty.

  30 vuotta tutkimusta ja mitään ei mukamas löydetä? Onko vika välineissä vai siinä ettei niitä käytetä?

 5. THL: n tutkimuksessa käytetään puhtaana verrokkikouluna koulua, jossa ilmanvaidot on hoidettu yökatkoilla ja nuohoamatta putkistoja 10 vuoteen osaamatta edes arvioida tällaista energiansäästöön tähtäävää ’ vihreää terroria’ koulun sisäilman pilaajana.THL, voiko hyvinvoinnista tai terveydestä enää edes puhua Suomen kouluilla kun kissaakaan ei saada pöydälle ja puhtaana pidetään koulua, jossa toiminta on enempi työsuojelulakien vastaista. Herätys Suomen todellisuuteen ja 24/7 IV- koneiden päälläpito ja IV- putkistojen nuohousvälit terveydensuojelulakiin tai Pelastuslain asetuksiin pikaisesti.
  .

 6. Kolmekymmentä vuotta tutkittu ja rahaa poltettu hirviät määrät, eikä mitään löydetty. Älkäähän viitsikö enään. Aivan turhia tutkimuksia tutkimusten perään.

 7. Onko tutkimuksessa otettu huomioon rakennusmateriaalit? Kasvualusta (rakennusmateriaali) – kosteus – mikrobi – tietty toksiini – huono ilmastointi.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat