Työryhmä selkiyttämään pientalojen energiatodistuksia

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on asettanut tänään 2.2.2014 työryhmän selvittämään pientalojen energiatodistuksen sisällöllistä muuttamista helpommin ymmärrettäväksi poistaen samalla energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat. Eduskunta hyväksyi asiasta lausuman asiaa koskevan kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä.