A-Insinöörit selvittää Abo Windin tuulivoimahankkeita – sijoituspaikkoja Lapinlahdella ja Reisjärvellä

A-Insinöörit vastaa pääkonsulttina tuulivoimapuistojen osayleiskaavojen ja niihin liittyvien kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitysten laatimisesta sekä ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristöselvityskokonaisuuden johtamisesta.