Asiantuntija hulevesien kehittämiseen

Lappeenrannan kaupunki
Sijainti Lappeenranta
Päivämäärät Julkaistu 30.8.2021 Hae viimeistään 16.9.2021

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kadut ja ympäristö vastuualue hakee kansainväliseen hankkeeseen asiantuntijaa hulevesiin liittyviin kehitystehtäviin. Kyseessä on Euroopan laajuinen yhteishanke, johon Suomesta osallistuu Lappeenrannan kaupunki sekä LUT-yliopisto. Tehtävässä toimitaan yhteistyössä muiden eurooppalaisten hankeosapuolten sekä kaupunkiorganisaation sisäisten osapuolten kanssa.

Tehtävä sijoittuu kadut ja ympäristö vastuualueen suunnittelu ja rakennuttaminen palveluyksikköön. Vastuualueen tehtävänä on järjestää katu- ja viheralueiden, sisältäen hulevedet, suunnittelun, rakennuttamisen, kunnossapidon sekä liikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen. Tehtävässä toimitaan hulevesiin liittyvissä kehitystehtävissä sekä hulevesien hallinnan ohjelman liittyvien tehtävien jalkauttamiseen organisaatiossa. Tärkeänä osana on asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa vuorovaikutuksessa toimimista. Hankkeeseen liittyvä yhteistyö ja raportointi tehdään englanniksi.

Hanke on neljän vuoden määräaikainen, mutta hankkeen jälkeen tavoitteena on vakituinen työsuhde kaupungin hulevesien kehittämisen parissa. Asiantuntija voi olla esimerkiksi insinööri tai muu korkeakoulututkinnon suorittanut. Lopullinen nimike tarkentuu valittavan henkilön koulutuksen ja kokemuksen pohjalta. Tehtävään voi hakea myös työuraansa aloittelevat henkilöt.

Kelpoisuusvaatimuksena asiantuntijan toimeen on soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä englannin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Ammattitaidon lisäksi arvostamme kokemusta hankehallinnasta ja hanketyöskentelystä, kokemusta hulevesien hallinnan suunnittelusta ja rakennuttamisesta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja valmiutta suorittaa itsenäisiä ratkaisuja. Tehtävä edellyttää perus it-järjestelmien hallintaa (muun muassa Office). Muiden kuntaorganisaation käyttämien järjestelmien osaaminen katsotaan eduksi.

Palkkaus on teknisten sopimuksen mukainen.

Toimen täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Toimeen valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Työ alkaa sopimuksen mukaan viimeistään 1.11.2021.

Hakemukset tulee tehdä sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain: 381101). Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä kirjalliset kopiot Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Kuoreen merkintä: Hulevesiasiantuntija.

Hakuaika päättyy perjantaina 16.9.2021 klo 12.00. Haastateltaville lähetetään kutsu haastatteluun hakuajan päätyttyä.

Rekrytointi liittyy hankkeesta saatavaan rahoitukseen ja se varmistuu ennen työsuhteen alkua. Mikäli hankkeen rahoituksessa tulee muutoksia, voi se vaikuttaa työsuhteen alkuun.

Lisätietojen antajat:

Tuotantopäällikkö Sanni Simonen 040 158 2832 tai kaupungininsinööri Olli Hirvonen 040 670 1566.

Työ alkaa: Viimeistään 1.11.2021
Palvelusuhteen tyyppi: Määräaikainen
Palkka: Teknisten sopimuksen mukainen
Työn luonne: Kokoaikatyö
Tehtäväalue: Teknisen alan muut tehtävät
Rekrytoiva yksikkö: Elinvoima ja kaupunkikehitys
Työnantaja: Lappeenrannan kaupunki
Kunta: Lappeenranta
 
Työnantajakuvaus:

Lappeenranta on uusiutuvan energian ja puhtaan ympäristön pioneerikaupunki, jonka intohimona on ongelmien ratkaiseminen. Olemme Suomen ilmastopääkaupunki täynnä uutta energiaa, rohkeaa ajattelua ja kansainvälistä osaamista. Vain kaksi tuntia Helsingistä Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla sijaitsevassa noin 73 000 asukkaan yliopisto- ja matkailukaupungissa uskallamme ja teemme.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala on täynnä rohkeaa ja aikaansaavaa osaamista.
Kaupungin kahdesta toimialasta elinvoima ja kaupunkikehitys luo edellytyksiä työpaikkojen ja asukkaiden määrän kasvulle. Merkityksellinen ja puhdas ympäristö, tehokas kaupunkirakenne, toimiva infra sekä yritysten kasvu ovat toimialan tavoitteita.
250 työntekijän voimin huolehdimme kaupunkisuunnittelusta, kaduista ja ympäristöstä, maaomaisuudesta, yrityspalveluista ja rakennusvalvonnasta. Kuntarajojen yli meillä työskentelee Etelä-Karjalan maaseututoimi ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.

Lappeenrannan kaupunki on savuton työpaikka.

Avoimet työpaikat

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi