Projektipäällikkö ja erityissuunnittelija (Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma)

Helsingin kaupunki
Sijainti Helsinki
Päivämäärät Julkaistu 7.5.2021 Hae viimeistään 19.5.2021

Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto hakee projektipäällikköä ja erityissuunnittelijaa (rakentamisen kiertotalous) keväällä 2021 alkavaan kolmivuotiseen Helsingin kiertotalouden klusteriohjelmaan.

Ohjelmassa edistetään kiertotalousratkaisujen kehitystä ja käyttöönottoa yhdessä kaupungin, yritysten, TKI-organisaatioiden (tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-organisaatiot) sekä muiden sidosryhmien kanssa. Ohjelman toiminta painottuu rakentamisen kiertotalouteen. Lisäksi ohjelmassa edistetään kysyntälähtöisesti myös kiertotalouden muiden osa-alueiden uusia innovaatiota.

Uusien kiertotalousratkaisujen kehittämisellä ja pilotoinnilla edistetään yritysten liiketoimintamahdollisuuksia sekä kaupungin ja sen kumppaniverkoston hiilineutraalisuustavoitteita. Kokeiluja ja pilotteja toteutetaan kaupungin ja klusteriohjelman muiden jäsenten tarjoamissa toimintaympäristöissä.

Projektipäällikkö

Projektipäällikkönä vastaat klusteriohjelman toiminnan suunnittelusta ja operatiivisesta johtamisesta. Tehtäviisi kuuluu myös uusien jäsenten rekrytointi ohjelmaan sekä TKI- ja muun yhteistyön kehittäminen näiden kanssa. Lisäksi vastaat ohjelman johtoryhmän kokousten ja ohjelman jäsenille suunnattujen tilaisuuksien valmistelusta. Sinulla on apunasi kaksi erityissuunnittelijaa, jotka vastaavat ohjelman konkreettisten toimenpiteiden suunnittelusta ja toimeenpanosta. Ohjelmaan rekrytoidaan myös osa-aikainen viestintäosaaja.

Tehtävässä pääset johtamaan merkittävän yhteistyöhankkeen suunnittelua ja käytännön toteutusta. Työssäsi korostuu tiivis yhteistyö kiertotalousratkaisuja hyödyntävien ja tarjoavien yritysten sekä esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja kehittävien yritysten kanssa. Muita tärkeitä kumppaneita ovat mm. yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Kaupunkiorganisaation sisällä korostuu vahva yhteistyö kaupungin toimialojen kanssa.

Toivomme sinulta kokemusta laajojen yhteistyöhankkeiden johtamisessa ja vastaavasta kehittämistyöstä. Toivomme sinulta myös vahvaa näkemystä erityisesti rakentamisen kiertotalouden tarjoamista mahdollisuuksista.

Hakuaika päättyy 18.5. klo 16.

Lue lisää ja hae tehtävää >

Erityissuunnittelija (rakentamisen kiertotalous)

Tehtävässä pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan käytännössä uudenlaisia rakentamisen kiertotalouteen liittyviä toimintamalleja ja ratkaisuja konkreettisten kokeilujen ja pilottien kautta. Olet mukana rakentamisen asiantuntijana valmistelemassa merkittäviä kaupungin kiertotaloustavoitteita ja elinkeinotoimintaa edistäviä TKI-hankkeita. Lisäksi osallistut kiertotalouden klusteriohjelman tilaisuuksien valmisteluun ja viestintään.

Työssäsi korostuu tiivis yhteistyö rakennusalan yritysten, kiertotalousratkaisuja tarjoavien yritysten sekä esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja kehittävien yritysten kanssa. Muita tärkeitä kumppaneita ovat mm. yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Kaupunkiorganisaation sisällä korostuu vahva yhteistyö kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Toivomme sinulta vankkaa kokemusta kiinteistö- ja rakennusalalta sekä kiinnostusta rakentamisen (talonrakentaminen, kaupunki-infra) kiertotalouden kehitystyöhön.

Hakuaika päättyy 19.5.2021 klo 16.

Lue lisää ja hae tehtävää >

Avoimet työpaikat

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi