Kokeile kuukausi maksutta

Ylitarkastaja (hankepäällikkö)

Ulkoministeriö
Sijainti Helsinki
Päivämäärät Julkaistu 3.6.2022 Hae viimeistään 20.6.2022

Ulkoministeriö hakee ylitarkastajaa vakinaiseen virkaan, hankepäällikön tehtävään, kiinteistöpalveluyksikköön (HAL-61) 1.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Ulkoministeriön kiinteistöhallinto vastaa Suomen valtion ulkomailla sijaitsevasta kiinteistöomaisuudesta sekä Suomen ulkomaanedustustoverkon vuokratoimitiloista. Vastuualueeseen kuuluvat erityisesti kiinteistöjen omistajaohjaus, omistuskiinteistöjen korjausvelan hallinta, uudis- ja perusparannus- sekä vuokratoimitilahankkeiden johtaminen.

Hankepäällikkö toimii rakennuttamispäällikön alaisuudessa ja vastaa hänelle osoitettujen ulkomaan edustuksen kiinteistö- ja tilaratkaisujen sekä selvitys-, suunnittelu-, talonrakennus- ja peruskorjaushankkeiden organisoinnista sekä operatiivisesta päätöksenteosta. Hankepäällikkö vastaa sovittujen kehittämishankkeiden toimeenpanosta talonrakennushankkeiden investointiohjelman sekä siihen liittyvän rahoituksen ja yksikön päällikön kanssa yhteisesti hyväksyttyjen tulostavoitteiden mukaisesti. Hankepäällikkö johtaa tarveselvitysten teettämistä tilaajan roolissa ja osallistuu niihin oman alansa asiantuntijana. Tehtävässä painottuu tilaelementtiratkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen olemassa oleviin rakenteisiin ja toimitiloihin. Hankepäällikkö toimii asiantuntijana UE vuokrasopimuksiin liittyvissä palvelupyynnöissä sekä osallistuu yksikön ja tiimin toiminnan suunnitteluun, talousarvioesityksen laadintaan sekä hankkeiden ohjelmointiin.
Tehtävään voi sisältyä muita esimiehen määräämiä tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena erityisasiantuntijan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kotimaisten kielten osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä). Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa rakennusalan ylempi korkeakoulututkinto, diplomi-insinöörin tutkinto tai arkkitehdin tutkinto. Tämän lisäksi kokemus talonrakennusalan uudis- tai korjausrakentamisen projekteista ja kiinteistöalan projekteista, sekä hyvät viestintä- ja tiimityöskentelytaidot, asiakaspalveluhalukkuus, joustavuus sekä oma-aloitteisuus antavat parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle. Kokemus kiinteistöalan kehittämishankkeista sekä talonrakennushankkeiden suunnittelu- ja/tai projektinjohtokokemus on hakijalle eduksi. Tehtävässä hoidetaan samanaikaisesti useita hankkeita, joten hyvä paineensieto- ja organisointikyky, systemaattisuus ja suunnitelmallisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia tehtävässä menestymiseksi. Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta sekä kykyä toimia vaihtelevissa olosuhteissa, toiminnan ulottuessa n. 90 toimipisteeseen ympäri maailmaa.

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 11 A (4 043,28 €/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae valtiolle.fi sivuston kautta viimeistään: 20.6.2022 16:15

ID: 24-344-2022

Sähköiset hakemukset täältä >

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Lisätietoja tehtävästä

Kari Aitto-oja
Rakennuttamispäällikkö
+358 295 350 414
kari.aitto-oja@formin.fi

Pasi Heiskanen
Yksikönpäällikkö
+358 50 534 8218
pasi.heiskanen@formin.fi

Avoimet työpaikat

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi