Älyä ihmisiä varten

Tietoa kirjoittajasta Jyrki Laurikainen
Jyrki Laurikainen, Raklin toimitusjohtaja
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Älykkäistä kiinteistöistä puhuttaessa keskustelu ymmärrettävästikin on teknologiapainotteista, jossa keskeinen elementti usein unohtuu. Nimittäin ihminen. Sen lisäksi, että älyratkaisuja kehittäville ja käyttäville yrityksille ne tarjoavat mahdollisuuden kasvuun, on niiden tärkeimpiä tehtäviä tuottaa lisäarvoa käyttäjälleen ja olla parhaimmillaan hyvinvointia ja viihtyisyyttä tukeva elementti – ei itseisarvo nykyajan digitalisoituvassa maailmassa.

Siksi älykkään kiinteistön on oltava käyttäjäystävällinen. Se ei vaadi käyttäjältään teknistä ymmärrystä, mutta voi tarjota työkaluja esimerkiksi oman hiilijalanjäljen pienentämiseen. Voimme arjessamme toteuttaa ilmastomyönteisyyttä monin eri tavoin, mutta kiinteistöjen kohdalla yksilön valinnanmahdollisuus on vielä tällä hetkellä rajatumpaa.

Kuinka älykkäitä kiinteistömme sitten tällä hetkellä ovat? Suomessa on pitkä perinne tietomallintamisen ja taloautomaation hyödyntämisessä, ja olemmekin eurooppalaisella tasolla edelläkävijä. Haasteita on kuitenkin edelleen järjestelmien yhteensopivuudessa, keskinäisessä kommunikaatiossa ja elinkaaren aikaisessa toimivuudessa.

Viime aikoina markkinoille on tullut Leanheatin tyyppisiä yrityksiä ratkaisuineen, joissa datan avulla ohjataan kiinteistöjen sisäilmaolosuhteita. Samalla tehdään isoja ja pieniä tekoja, joita eniten päästöjä aiheuttavan alan on tässä ajassa, ilmastokriisin keskellä, välttämättä toteutettava.

Teknologia pystyy auttamaan meitä luomaan viihtyisämpää ympäristöä, mutta yksittäisten taloteknisten ratkaisujen sijaan kiinteistöjä tulee kehittää kokonaisuutena. Muotoilemalla taloautomatiikkaan palvelupaketteja, jotka hyödyntävät myös olemassa olevia sensoreita, toiminta on aidosti älykästä.

Suunnittelupöydältä on kuitenkin pitkä matka itse toteutukseen. Suurimpia haasteita on se, miten valmisteluvaiheen suunnitelmat saadaan toimimaan myös käytännössä.

Se, mitä kokonaisuus ei kaipaa, on lisäsääntely. Sen sijaan, että asiat saadaan näyttämään hyvältä paperilla, on tärkeämpää todentaa älyratkaisujen todellisia vaikutuksia.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin yhteydessä on puhuttu Smart Readiness Indicatorista (SRI). Älyindikaattorin tämänhetkinen kehitys ei ole kuitenkaan suunta oikeaan, sillä samat pisteet voi saada älyratkaisuilla pumpattu kauppakeskus kuin 1960-luvun rivitalo ilman pienintäkään älyä. Kyse kun on siitä, mitä vertailussa otetaan huomioon. Raklin mielestä SRI:n kaltaiset indikaattorit sopivat suunnittelun pohjaksi ja teknisten ratkaisujen vertailuun – niistä ei ole raja-arvoiksi sääntelyyn.

Kiinteistö- ja rakentamisalalta nousevat innovaatiot ovat osoittaneet, että ala haluaa tehdä osansa asukkaan hyvinvoinnin eteen. Hyödyntämällä dataa ja panostamalla sen vapaaseen virtaukseen rakennetaan kiinteistöistä älykkäämpiä mahdollistaen samanaikaisesti käyttäjälähtöisemmät ratkaisut.

Ammattimaisten omistajien etu on, että he kehittävät kiinteistöjään pitkäjänteisesti – myös teknologisten ratkaisujen osalta. Alan toimijat seuraavat globaalisti, mitä esimerkiksi PropTechin saralla tapahtuu, ja kuulevat uusimmista innovaatioista RecoTechin kaltaisissa tapahtumissa. Samalla tuodaan yhteen kasvuyrityksiä sekä vakiintuneempia

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Älyä ihmisiä varten”

Jätä kommentti