Asiakasarvon ymmärrys on tuottavuuden perusta

Tietoa kirjoittajasta Anton Hiropoulos
YIT, kehityspäällikkö
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Rakennusalalla kuhistaan tällä hetkellä tuottavuuden parantamisesta. Erityisen tutuksi monelle on tullut Tilastokeskuksen kuvaaja työn tuottavuuskehityksestä eri aloilla vuosikymmenten läpi, rakennusalan pitäessä perää kaikkina aikoina. Tuottavuuskehityksen ympärillä keskustellaan esimerkiksi digitalisaatiosta, esivalmisteista ja moduulirakentamisesta, ja samaan aikaan ihmetellään tuottavuuden pitkään jatkunutta vaakasuuntaista kehitystä.

Asiakasarvo ja sen luominen näyttäisi jääneen taustalle ja tuottavuutta pohditaan pääasiassa taloudellisen tuotto-panos-suhteen kautta. Mitäpä jos tarkastelisimme asiaa arvoketjun avulla, samalla palauttaen mieleen, mitä asiakasarvo on ja kuinka se tuotetaan tehokkaasti?

Arvoketjun ymmärtäminen auttaa hahmottamaan kokonaisuutena kuinka ja missä arvo asiakkaalle syntyy. Rakennusala ja sen toimintamallit kilpailutuskäytäntöineen ja urakkarajoineen sekä alialialiurakkasopimuksineen pilkkovat ja ulkoistavat rakentamisen arvoketjun itsenäisiin osiin.

Kokonaisuuden kannalta ketjun pilkkominen itsessään ei ole ongelma, mutta kun pätkimme keskenään riippuvaiset osat pienemmiksi, kasvaa rajapintojen määrä ja sen myötä koordinointitarve, virhealttius sekä osaoptimoinnin riski. Tämä kaikki hankaloittaa arvon tehokasta tuottoa ja toimittamista asiakkaalle. Toiminta saattaa vaikuttaa näennäisesti hyvinkin tehokkaalta, mutta kun sitä arvioidaan arvontuoton kannalta, romahtaa tuottavuus.

Arvoketjun hahmottaminen lähtee liikkeelle arvon tunnistamisesta, eli ymmärryksen lisäämisessä siitä, mistä asiakas maksaa. Tähän liittyy ajatus arvoa tuottamattomien osien, hukan, tunnistamisesta ja poistamisesta arvontuoton tehostamiseksi. Mikäli kokonaisuus unohdetaan ja tuottavuutta tarkastellaan ainoastaan yksittäisten vaiheiden tai toimintojen kautta, kuten rakennusalalla on tapana, sorrumme helposti arvontuoton kannalta epäedullisiin ratkaisuihin.

Tällöin unohtuu myös vaikutus arvon kohteeseen ketjun päässä, asiakkaaseen. Asiaa eivät helpota nykyiset palkitsemismallit, joiden puitteissa alue- ja työvaihekohtaiseen osaoptimointiin kannustetaan siirtäen fokuksen asiakasarvon tuottamisesta yhä kauemmas.

Alan tilannetta voisi kärjistäen kuvata viestijuoksuesimerkin avulla. Mikäli rakennushanke olisi viestijuoksu ja sen toimijat viestijoukkueen juoksijoita, viestikapulan vaihdolla ei olisi suurta merkitystä, saati suorituksen kokonaisajalla. Pääasia olisi, että oma juoksu menisi mahdollisimman hyvin.

Tehokkaan arvontuoton kannalta arvoketjun toimijoiden tunnistaminen ja niiden välisen yhteistyön varmistaminen on keskeistä. Ketjun osien sujuva yhdistäminen siten, että arvoluonti häiriytyy mahdollisimman vähän, luo edellytykset onnistumiselle. Alalla on yhteistyöstä hyviä kokemuksia onnistuneiden allianssihankkeiden ja erilaisten kumppanuuksien muodossa.

Viestikapulaa siis osataan vaihtaa, jos näin vain halutaan ja se on yhteinen intressi. Toimivassa arvoketjussa oleellista on saada arvo virtaamaan mahdollisimman esteettömästi. Tämä vaatii virtausta häiritsevien tekijöiden tunnistamista ja poistamista sekä käsityksen parantamista oman työn vaikutuksesta koko arvoketjuun ja ennen kaikkea asiakkaaseen.

Mikäli ketjussa tapahtuvaa arvon virtausta ei ymmärretä ja toiminnan kehittäminen painottuu yksittäisten ja irrallisten ratkaisujen löytämiseen, ei tuottavuuden paranemiselle ole edellytyksiä. Tuottavuuskehitys ei kannata jos tuotto-panos-kaavassa osoittaja on määritelty väärin.

Aloitettaisiinko siis tunnistamalla asiakasarvo ja kutsumalla sen kohdetta tilaajan sijasta asiakkaaksi?

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Asiakasarvon ymmärrys on tuottavuuden perusta”

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi