Betoniterästuotantoa kiertotalouden periaattein

Tietoa kirjoittajasta Kestävä kivitalo
Kestävä Kivitalo -yritysryhmän tavoitteena on edistää pitkäikäisiä, taloudellisia ja teknisesti korkealuokkaisia paikallarakentamisen ratkaisuja. Tässä kirjoitussarjassa oman näkökulmansa paikallarakentamiseen tuovat esiin Wienerberger Oy, Peri Suomi Ltd Oy, Rudus Oy sekä Celsa Steel Service Oy. www.kivitalo.fi
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää rakennustuoteteollisuudelta merkittäviä innovaatioita, uusia vähähiilisiä tuotantotapoja sekä materiaalien uusiokäytön tehostamista. Terästeollisuus on yksi kiertotalouden edelläkävijöistä. Celsa Nordic, johon Suomessa toimiva Celsa Steel Service Oy kuuluu, käyttää raaka-aineenaan pääasiassa romumetallia.

Ympäristötavoitteet saavutetaan osa-alue kerrallaan

Kestävän kehityksen periaatteet ovat ohjanneet rakennustuoteteollisuuden toimintaa jo pitkään. Tuotantoprosessia ja tuotteita kehitetään askel askeleelta yhä ilmasto- ja ympäristöystävällisemmiksi. Betonirakentamisen yhteydessä käytettävän teräksen kohdalla tämä on ollut haasteellista, mutta kunnianhimoista tavoittelua. Koko ketjun uusiminen tai muuttaminen radikaalisesti kertaheitolla olisi todella kallista sekä mahdollisesti pitkällä aikavälillä kustannustehotonta. Yhteiset tavoitteet voidaan kuitenkin saavuttaa pilkkomalla kokonaisuus pienempiin osiin ja näitä osia erikseen tehostamalla.

Romumetalli kiertää tehokkaasti

Betonirakentamisessa keskeistä on löytää uusia ratkaisuja materiaalien kierrätysasteisiin, kuljetusmuotoihin, erinäisiin käsittelyihin sekä aineellisen hukan minimointiin. Betonirakenteissa käytettävä teräs on materiaalina tehokkaasti kierrätettävissä, sillä sen ominaisuudet eivät heikkene uusiokäytössä. Celsa Nordicin tuotantolaitoksissa Norjan Mo i Ranassa käsitellään vuosittain noin 700 000 tonnia metalliromua. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa metalliromu sulatetaan valokaariuunissa ja valetaan teelmiksi. Sen jälkeen valssain muokkaa teelmät suoriksi betoniterästangoiksi, betoniteräskiepeiksi ja valssilangaksi. Tuotannossa tavoitellaan päästöjen vähentämistä 50 % vuoteen 2030 mennessä ja olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Rakennushankkeiden kilpailutuksessa yritysten kyky vastata yhä tiukempiin ympäristökriteereihin on haaste, johon rakennustuoteteollisuuden on kyettävä vastaamaan. Hyvällä yhteistyöllä betonirakenteisiin eri raaka-aineita ja materiaaleja toimittavien yritysten kesken tiukatkin kestävän kehityksen edellyttämät tavoitteet ovat saavutettavissa ja paikallarakentamisen kilpailukyky myös ympäristönäkökulmasta säilytettävissä.

Kestävä kivitalo paikalla rakentaen – seuraavan palkintokohteen haku käynnissä

Kivitalo on aina ollut hyvän rakentamisen symboli ja kivipohjaisilla materiaaleilla on edelleen tärkeä rooli elinvoimaisten kaupunkien ja kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Tiili ja paikallavalettu betoni ovat maailmassa ylivoimaisesti eniten käytettyjä rakennusmateriaaleja, joiden käyttö on tulevaisuudessakin ekologisesti kestävää kierrätysainesten hyödyntämisen, vähähiilisten energiaratkaisujen sekä teollisten innovaatioiden myötä.

Kestävä kivitalo -palkinto myönnetään vuosittain laadukkaasti betonista ja tiilestä paikallarakennetulle kohteelle huomioiden arkkitehtisuunnittelun, rakenneratkaisujen ja toteutuksen onnistuminen sekä käyttäjiltä saatu palaute. Palkittava kohde voi olla yksittäinen rakennus, asuinkortteli tai aluerakentamishanke, joka täyttää paikallarakentamisen palkintokriteerit. Kohteessa tulee olla vähintään paikallavalettu välipohja ja muuratut julkisivut.

Jätä oma ehdotuksesi palkittavasta kohteesta 30.4.2021 mennessä. Kohteen tulee olla valmistunut ehdotuksen jättämiseen mennessä tai vaihtoehtoisesti sen valmistumisesta saa olla kulunut maksimissaan kaksi vuotta. Ehdotuksia otetaan vastaan osoitteessa kivitalo.fi/palkinto-2021. Lopullisen valinnan palkinnon saajasta tekee Kestävä kivitalo -yritysryhmä. Voittaja julkaistaan vuoden 2021 lokakuussa Kestävä kivitalo -seminaarin yhteydessä.

 

Andrei Robinkov

Myynti-insinööri

Celsa Steel Service Oy

Kestävä kivitalo

Viimeisimmät näkökulmat