Cramon sähkökäyttöiset työkoneet vähentävät melu- ja CO2-päästöjä

Tietoa kirjoittajasta Tuomas Myllynen
Tuomaksella on 15 vuoden kokemus konevuokrausalalta. Nykyään hän toimii toimitusjohtajana Cramo Finland Oy:ssä, joka tarjoaa konevuokrauksen lisäksi työmaapalveluita. Cramo on jakamistalouden edelläkävijä. Asiakaskuntaan kuuluu yrityksiä rakennusteollisuuden ja muun teollisuuden, kaupan sekä julkisen sektorin alalta.
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Cramon jokapäiväisessä toiminnassa otetaan huomioon kestävä kehitys niin talouden, ympäristön kuin sosiaalisenkin vastuun osa-alueilla. Kestävän liiketoiminnan strategisena tavoitteenamme on toimia itse vastuullisesti, mutta myös mahdollistaa asiakkaille tilaisuus toimia ympäristöä ajatellen esimerkiksi CO2-päästöjen vähentämisessä.

Kestävä liiketoiminta tarkoittaa meille laadukkaiden tuote- ja palvelukokonaisuuksien rakentamista niin, että voimme tarjota asiakkaillemme oikein mitoitettua kalustoa ja palveluja, joilla he voivat vastata omiin ympäristötavoitteisiinsa. Tähän sopii esimerkiksi ympäristöystävällinen Cramo Eco Choice -tuoteperhe, josta voi valita perinteistä kalustoa vähäpäästöisempiä koneita ja laitteita. Päästöttömien ja hybridikoneiden käyttö pienentää työmaiden hiilijalanjälkeä.

 

Vastuullisilla laitehankinnoilla vähennetään päästöjä

Yksi käytännön esimerkki Cramon vastuullisesta toiminnasta on sitoutuminen työkonealan Green deal -sopimukseen, jossa yritykset sitoutuvat vapaaehtoisesti vähentämään alan päästöjä. Sopimus on tehty ympäristöministeriön ja Teknisen Kaupan Liitto ry:n kesken. Green deal -sopimuksessa ovat mukana täyssähkökäyttöiset työkoneet eli ladattavat täyssähkönostimet ja täyssähköpyöräkuormaajat sekä täysin päästöttömät henkilönostimet, jotka toimivat lihasvoimalla, joten niiden lataamiseenkaan ei tarvita energiaa.

Olemme näin sitoutuneet ympäristöystävällisten koneiden käytön lisäämiseen. Tavoitteenamme oli kaksinkertaistaa viidessä vuodessa sähkökäyttöisten pyöräkuormaajien osuus. Helmikuun tilastojen mukaan saavutamme tavoitteemme etuajassa. Esimerkiksi täyssähkönostimien osuus vuokrakalustosta oli vuoden 2019 lopussa 60 % ja tavoitteenamme oli vuoteen 2025 mennessä saavuttaa 90 %:n lukema. Vastuullisten hankintojen avulla olemme kuitenkin jo nyt helmikuussa 2021 saavuttaneet 85 %:n tason.

Painotamme henkilönostinvalikoimassamme sähkökäyttöisiä laitteita, ja laajennusinvestoinneista 95 % oli alkuvuodesta täyssähkö- tai hybridinostimia. Korvausinvestoinneissa pelkästään polttomoottorinostimia oli enää viidesosa ja myös ne ovat edeltäjiään vähäpäästöisempiä. Cramon kalusto on alan keskiarvoa uudempaa ja vähäpäästöisempää.

 

Puhtaamman rakentamisen puolesta

Miksi panostamme vähäpäästöiseen, uusiutuvaa energiaa hyödyntävään ja meluttomaan konekantaan? Haluamme tarjota vaivattoman tavan vuokrata koneita, joilla asiakkaat voivat pienentää yrityksensä hiilijalanjälkeä. Käytämme Cramolla EPD-ympäristömerkittyä vesisähköä, joten vuokraukseen lähtevien laitteiden akut ovat myös ympäristöystävällisesti ladattuja.

Rakennuskonevuokrauksessa tarvitaan nykypäivään sopivaa ajattelua, koska muun muassa kaupungit, kunnat ja isommat rakennusliikkeet edellyttävät tarjouspyynnöissään vähäpäästöistä konekantaa esimerkiksi hiilineutraaleissa tai nollapäästöprojekteissa. Myös se on tärkeää, etteivät vaikkapa kunnossapitotyöt aiheuta turhaa melua asuinympäristöön.

Toiminnan sujuvuuden kannalta on kätevää käyttää meluttomia koneita, joista ei tule pakokaasuja. Näin ihmiset ja koneet voivat työskennellä samassa tilassa.

Viimeisimmät näkökulmat