Kokeile kuukausi maksutta

Energiakysymyksissä ei ole paluuta entiseen

Tietoa kirjoittajasta Tuomas Humalajoki
Toimitusjohtaja, Aitoenergia
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Eurooppa on luisumassa lähihistorian suurimpaan energiakriisiin. Energian riittävyyden ja hintojen nousun haasteet tulemme kohtaamaan täysimääräisesti syksyn ja talven aikana. Tulevan talven aikana on aika polttaa viimeiset hiilikasat ja parantaa merkittävästi energiaomavaraisuutta. Kotiemme lämpöä eivät saa uhata Venäjän toimet Ukrainassa tai energian käyttö Euroopan yhtenäisyyden rikkomiseen.

Rakennusalalla tehdään jatkuvasti päätöksiä, jotka vaikuttavat energiaomavaraisuuteen ja energiahintaan.

Investoinnit paikalliseen ja uusiutuvaan energiantuotantoon ovat tie energiaomavaraisuuteen. Auringon, tuulen, veden ja ilman hyödyntäminen on kestävä tapa laskea energian hintoja ja rakentaa suomalaista kilpailukykyä.

Asunnon ostoa tai muuttoa harkitsevien valintakriteereissä energiakysymykset tulevat olemaan entistä merkittävämmässä roolissa. Tutkimusten mukaan asuntojen ostoa harkitsevat uskovat uusiutuvien energiamuotojen nostavan kiinteistöjen arvoa ja olevan käyttökustannuksiltaan houkuttelevampi ratkaisu. Tämä johtunee siitä, että energian raaka-aine on uusiutuvaa ja sangen usein ilmaista. Esimerkiksi maalämpöjärjestelmän tuottama lämpö tuotetaan hyötysuhteella neljä lämmön pääasiallisen lähteen ollessa kallioon varautunutta lämpöenergiaa.

Tämän hetken energiahinnat luovat markkinavetoisen kannustimen investoida uusiin energiamuotoihin sekä käydä keskustelua erilaisten energiamuotojen tulevaisuudesta. Talven aikana tulemme käymään keskustelua ainakin:

  • tuulivoimainvestointien kiihdyttämisestä ja siitä, kuinka varmistaa sähkömarkkinoiden kyky joustaa sähkönkulutuksessa,
  • puupohjaisten polttoaineiden riittävyydestä kaukolämpöyhtiöiden lisätessä biomassan käyttöä,
  • vetyhankkeiden, akkuteknologian ja ydinvoiman merkityksestä sekä
  • aurinko- ja lämpöpumpputeknologian toimituskyvystä.

Yhteistä näissä on energiaomavaraisuuden parantaminen ja kilpailukykyinen energiahinta. Se tarkoittaa energiatehokkaampia kiinteistöjä, mahdollisia kulutuksenjoustoratkaisuja ja kiinteistöissä tuotettavaa energiaa – lämpöä ja sähköä. Näihin haasteisiin maalämpö on yksi merkittävä tekijä.

Uusiutuvien energiamuotojen, erityisesti tuulivoiman, käytön lisääminen johtaa käytettävissä olevan sähkön määrän vaihteluihin. Syksyn aikana olemme oppineet, kuinka pörssisähkön hinta vaihtelee tuulien mukaan. Tämä ilmiö tulee jäämään myös energiakriisin jälkeiseen aikaan.

Kiinteistöjen kulutusjousto eli kyky säädellä omaa sähkön käyttöään tulee ohjaamaan myös rakentamista. Valmisteilla oleva EU:n älyindikaattori eli Smart Readiness Indicator (SRI) ottaa kantaa kiinteistön kykyyn säätää energian käyttöä suhteessa käyttäjien ja sähköverkon tarpeisiin. Indikaattorilla tulee olemaan rakentamista ja kiinteistösijoittamista ohjaava vaikutus jo lähitulevaisuudessa.

Vihreän siirtymän hankkeita tuetaan seuraavien vuosien aikana merkittävästi valtion ja Euroopan unionin taholta. Rohkaisevana esimerkkinä on heinäkuussa säädetty asetus, joka siirtää suurien kiinteistöjen tai kortteleiden käyttöön tulevat lämpöpumput huokeampaan sähköveroluokkaan II. Tällaiset päätökset nopeuttavat uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa. On selvää, että energiakriisien välttämisessä rakennusalalla on merkittävä rooli.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Energiakysymyksissä ei ole paluuta entiseen”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Tuomas Humalajokihttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/tuomas-humalajoki/