Hiljaisen tiedon siirto varmistaa yritysten jatkuvuuden ja vesihuollon toimivuuden

Tietoa kirjoittajasta Lauri Leskinen
Econet Groupin toimitusjohtaja
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Vesialalla henkilöstön keski-ikä on pikkuhiljaa kohonnut.  Tämä alkaa olla riski yrityksille etenkin projektitehtävissä. Tarvitaan toimia osaamisen jakamiseksi ja kehittämiseksi sekä nuorten houkuttelemiseksi alalle.

Monissa suunnittelutoimistoissa tehdään töitä jo nyt ”jatkoajalla”. Huomattava osa keskeistä projektiosaamista on arvostetuilla eläkeikäisillä, jotka tulevat erillissopimuksilla töihin. Siinä ei sinänsä ole mitään ongelmaa, mutta heillä on jo muutakin mielessään. Joku haluaa keskittyä lapsenlapsiin, toinen matkailuun ja kolmas rakentaa kauan haaveillun kesämökin isiensä maille.

Asiakkaat luottavat näihin kokeneisiin suunnittelijoihin ja tarjoavat heille mielenkiintoisia projekteja. Ratkaistavana on kuitenkin, miten varmistetaan uusien työntekijöiden saaminen, työllistäminen ja tiedon siirtäminen heille hallitusti. Työlle on löydettävä jatkajia ja kokemuksen myötä karttunut tieto heidän käyttöönsä.

Vesialan mielikuva ei houkuttele riittävästi uusia kykyjä.

Vesirakennusalalle ovat tyypillisiä pitkät työsuhteet – yritykset ovat suhteellisen pieniä ja henkilöstön vaihtuvuus vähäistä. Lisäksi erityisesti pk-sektorilla uusia rekrytointeja ei voi tehdä ennen kuin riittävä työmäärä on varmistettu. Sekin hidastaa uusien kasvojen houkuttelua.

Yhteinen haaste on, että toimialan imago ei vastaa todellisuutta. Yritysten toimintaa ja etenkään vaikutuksia ei tunneta tarpeeksi. Koko vesiala mielletään usein vain vesilaitoksiksi. Lisäksi esimerkiksi jätevedenkäsittely ja -puhdistus ei kuulosta nuorten keskuudessa vetovoimaiselta – vaikka jäteveden puhdistaminen on elintärkeää kaikille yhteiskunnille ja koko maailmalle.

Alan haasteet ovat isot eli osaaville tekijöille riittää töitä. Vuoden 2019 aikana on Helsingissä sattunut useita suuria putkirikkoa, jotka ovat sekoittaneet sekä kaupunginosan liikennettä että muun muassa Hakaniemen kauppahallin korjausaikataulun. Tämä on tuonut yleiseen tietoon, että pääkaupungin vettä kulkee suuria määriä tsaarinaikaisissa, 1880-luvulla rakennetuissa putkissa.

Vähemmän tunnettu ongelma on, että huomattava määrä jo puhdistettua vettä menee koko ajan hukkaan, koska huonokuntoinen putkisto vuotaa. On arvioitu, että noin 20 prosenttia puhdistetusta vedestä valuu putkirikkojen takia hukkaan Suomessa.

Kysymys liittyy myös energiansäästöön. Kun vettä puhdistetaan, se vie energiaa. Energian tuotanto aiheuttaa kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. Huonokuntoinen ja vuotava verkosto aiheuttaa siis välillisesti sekä ylimääräisiä kustannuksia että hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.

Voisimme aloittaa alan mainostamisen siitä, että Suomessa on maailman puhtaimmat järvet siksi, koska olemme ajoissa osanneet ja voineet puhdistaa jätevetemme.

Econet ratkaisee asiaa koko henkilöstön kehityssuunnitelmalla.

Jotta voimme jatkossakin tehdä kilpailukykyisesti vesilaitosten ja vedenpuhdistamoiden suunnittelua ja urakointia Suomessa, Venäjällä ja Kaukoidässä, olemme kevään 2019 aikana toteuttaneet koko henkilöstön osaamiskartoituksen. Sen avulla selvitämme, mitä osaamista yhtiössä on, mitä pitäisi olla enemmän sekä mitä uutta tarvitaan. Kartoituksen perusteella teemme kehityssuunnitelman ja määritämme jatkotoimenpiteet. Tämä tukee yrityksen strategiaa ja lähivuosien kasvusuunnitelmia.

Jatkossa rakennamme projekteissa tiimit siten, että mukana on selkeä mentori, joka jakaa omaa osaamistaan. Näin turvataan hiljaisen tiedon siirtäminen ja tiimien työn jatkuvuus.

Me vesialalla teemme maailmasta paremman paikan elää, koska meistä jokainen ansaitsee puhtaan veden lähteen.

 

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Hiljaisen tiedon siirto varmistaa yritysten jatkuvuuden ja vesihuollon toimivuuden”

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi