Ilmastonmuutos vie rakentamisen suojan alle

Tietoa kirjoittajasta Tuomas Myllynen
Tuomaksella on 15 vuoden kokemus konevuokrausalalta. Nykyään hän toimii toimitusjohtajana Cramo Finland Oy:ssä, joka tarjoaa konevuokrauksen lisäksi työmaapalveluita. Cramo on jakamistalouden edelläkävijä. Asiakaskuntaan kuuluu yrityksiä rakennusteollisuuden ja muun teollisuuden, kaupan sekä julkisen sektorin alalta.
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon, ja myös rakennusalalla mietitään, miten voimme vastata etenkin lisääntyvän kosteuden aiheuttamiin haasteisiin. Olosuhdehallinta ja varsinkin kosteuden hallinta on yksi keskeisimmistä tulevaisuuden rakentamisen osatekijöistä. Laadukkaasti rakennetun kiinteistön elinkaari vastaa kestävän rakentamisen vaatimuksiin. Kosteuden hallinta, kuivaus, lämmitys ja etenkin sääsuojan alla rakentaminen ovat keinoja, joilla voimme välttää kosteuden aiheuttamia riskejä ja pitää rakentamisen aikaiset olosuhteet kunnossa.

 

Lämmitys- ja kuivaustarvetta myös kesällä

Vaikka alkuvuodesta olemme saaneet nauttia myös eteläisessä Suomessa lumesta ja pakkasesta, ovat ilmastonmuutoksen merkit selviä. Sademäärät ovat kasvaneet, tuulisuus ja pilvisyys ovat lisääntyneet, lunta ja routaa on niukasti ja auringon paistettakin on vähemmän. Rakennustyömailla päänvaivaa tuottaa myös lämpötilojen sahaaminen plussasta pakkaselle, koska kertymään päässyt sulavesi valuu helposti rakenteisiin ja lisää näin entisestään lämmityksen ja runkorakenteiden kuivauksen tarvetta.

Eivätkä kesät ja syksytkään ole entisellään. Ilmastonmuutos näkyy Cramolla siinä, että lämmitys- ja kuivauskalustoa vuokrataan työmaille läpi vuoden. Esimerkiksi betonin kuivumiseen tarvitaan koneellista apua, kun luonnollista kuivumista ei tapahdu kesän ja syksyn kostean sateisessa säässä. Auringonpaisteen vähäisyys vaikuttaa myös tähän.

 

Cramo olosuhdehallinta tarjoaa kokonaisuuden

Olemme Cramolla koonneet yhteen olosuhdehallinnan palvelut ja jakaneet ne rakentamisen aikaiseen olosuhdehallintaan ja käytönaikaiseen olosuhdehallintaan. Pölynhallinnalle on oma palvelukokonaisuutensa. Palvelu sai Cramo Suoja -brändinimen.

Rakentamisaikaiseen olosuhteiden hallintaan kuuluvat paitsi sääsuojan alla rakentaminen, myös materiaalien turvaaminen kosteudelta, tuulelta ja valolta. Palvelu muodostuu tarvekartoituksesta, suunnittelusta, asennuksesta, ylläpidosta ja purkamisesta. Kiinteistön käytönaikainen olosuhdehallinta pitää sisällään esimerkiksi sisäilmanlaadun mittauksia, joiden tuloksia asiakas voi seurata reaaliaikaisesti. Mittarit on asennettu rakenteisiin jo rakennusvaiheessa.

Rakentamiseen liittyvää seurantadataa tarvitaan aikataulutuksen lisäksi esimerkiksi lupamääräysten toteutumisen dokumentoinnissa. Cramo onkin mukana muun muassa kehittämässä eGate-järjestelmän betonin kuivumiseen liittyvää reaaliaikaista mittausta, joka helpottaa raportointia.

Palveluiden paketoinnilla haluamme parantaa töiden sujumista rakennustyömailla ja helpottaa aikataulun toteutumista esimerkiksi juuri betonirakenteiden kuivumisen osalta. Seuranta auttaa ennakoinnissa, mikä tehostaa aikataulutusta ja tuo kustannussäästöjä.

Viimeisimmät näkökulmat