Kasvihuoneilmiö tuntuu lomapakossa

Tietoa kirjoittajasta Mikko Kortelainen
Toimittaja, mikko.kortelainen@sanoma.com, Twitter: @toimittaja1
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Meille kansalaisille alkaa pikkuhiljaa selvitä, että kasvihuonekaasujen vähentämistalkoista ei selvitä pelkillä julkilausumilla. Tuorein lompakossa tuntuva muistutus tuli maanantaina, kun asuntoministeri Jan Vapaavuori arvioi Kiinteistö- ja rakentamisfoorumissa, että laajamittaiseen matalaenergiarakentamiseen ei päästä muuten kuin määräyksiä kiristämällä.

Vapaavuoren mukaan rakentamisen energiamääräyksiä on tarkoitus kiristää 30-40 prosentilla. Uudet säännökset tulisivat voimaan vuonna 2010. Ne aiotaan kuitenkin antaa jo ensi vuonna, jotta alan toimijoille jäisi riittävästi aikaa varautua muutoksiin.

Vapaavuorikin on sitä mieltä, että suoran sähkölämmityksen käyttämistä on rajoitettava ja edistettävä kaukolämpöä. Kieltämisen sijasta hän kannattaa suoran sähkölämmityksen taloille asetettavia vaatimuksia uusiutuvista lisälämmönlähteistä tai paremmasta lämmöneristyksestä. Kaukolämmön edistämistä koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos on jo valmisteilla ympäristöministeriössä.

Myös olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta on parannettava ilmastosyistä. Ympäristöministeriössä on valmisteltu jo vuosikausia energiamääräyksiä, joilla puututtaisiin ensimmäistä kertaa korjausrakentamiseen. Muutos on edistynyt hitaasti, sillä vielä viime kesänä oli valmistelussa auki isoja kysymyksiä. Esimerkiksi se, koskisivatko määräykset vain isojen rakennusten korjaamista ja tulisiko tietynikäiset rakennukset jättää määräysten ulkopuolelle. Auki oli myös, pitäisikö antaa rakennusosakohtaisia määräyksiä ja koskisivatko määräykset vain rakenteita vai myös teknisiä järjestelmiä.

Vapaavuoren mielestä perusparannusten yhteydessä voitaisiin asettaa määräyksillä jonkinlainen energiatehokkuuden parantamisvelvoite. Hän luottaisi myös lompakon kautta tapahtuvaan ohjaukseen sisällyttämällä asuntokorjausten tukiin nykyistä vahvemmin energiatehokkuuden näkökulman.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Kasvihuoneilmiö tuntuu lomapakossa”

  1. niin kauan kun ei pystytä varmuudella sanomaan, että tämä ns. ilmastonmuutos on ihmiskunnan aiheuttama niin olisiko aiheellista olla

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat