Kehitys vaatii uutta johtajuutta kiinteistö- ja rakennusalalla

Tietoa kirjoittajasta Laura Vatanen
Toimitusjohtaja ja perustaja, Partners at Noste
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Kiinteistö- ja rakennusala on murroksessa monien samanaikaisten muutosten johdosta. Digitaalisuuden myötä rakentamisen kokonaisuus monimutkaistuu entisestään. Tiloja on mahdollista ohjata, käyttää ja varata erilaisilla järjestelmillä tai sovelluksilla. Talotekniset järjestelmät kehittyvät ja tehostuvat, tilojen käytöstä ja olosuhteista on saatavissa irti entistä enemmän tietoa, jota jälleen voidaan hyödyntää olosuhteiden optimointiin ja esimerkiksi energiankulutuksen vähentämiseen.

Samalla tilojen vuokraaminen ja käyttö muuttuu yhä palvelupainotteisemmaksi. Vuokralaiset edellyttävät paitsi lopputuotteelta myös rakentajilta enemmän kuin ennen. Toimitiloissa tarvitaan entistä joustavampia ratkaisuja, kauppakeskuksissa liikkeet hakevat pitkien ja sitovien vuokrasopimusten vaihtoehdoksi ketterämpiä ratkaisuja.

Uudempien ominaisuuksien lisäksi perinteisemmät laadukkaan lopputuotteen edellytykset, kuten toimivat detaljit ja kosteudenhallinta, ovat edelleen olennaisessa osassa onnistumista. Rakentamisen kokonaisuudessa on siis yhä enemmän osa-alueita, tahoja, vaatimuksia ja reunaehtoja, joita tulee huomioida ja sovittaa yhteen. Hankkeessa tarvittavien osapuolten määrä kasvaa, jolloin yhdessä tekemisen merkitys korostuu. Entistä enemmän projekteihin tarvitaan tahoa, joka kykenee johtamaan kokonaisuutta motivoivasti ja eri osapuolten osaamisesta tehot irti saaden. Projektin kapellimestaria.

Projektijohtajaksi, hankkeen kapellimestariksi, on perinteisesti mielletty rakennuttaja tai rakennuttajakonsultti. Vuosimallin 2021 kapellimestarille ei kuitenkaan riitä enää pelkkä HJR:n (Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo) noudattaminen. Sen lisäksi tarvitaan käyttäjien toiminnan edellytysten ymmärtämistä, ihmisten johtamista, kiinteistönomistajan tavoitteiden sisäistämistä, motivoimista, tarvittavien asiantuntijoiden tunnistamista ja yhteen sointuvan tiimin rakentamista.

Rakentaminen tulee vielä pitkään olemaan henkilöpainotteista. Niin kauan kuin työtä tehdään ihmisvoimin, työskentelyyn vaikuttavat inhimilliset tekijät. Yksilöt muodostavat kokonaisuuden, ja ilman toimivia kemioita, motivaatiota ja hyvää yhteistyötä onnistuminen jää lähtötelineisiin. Erilaisia sopimusmalleja kehitetään yhteisten tavoitteiden määrittämiseksi, mutta lopulta ratkaisevassa asemassa ovat ihmiset. Taitavan kapellimestarin osaamista on rakentaa kokonaisuus sellaiseksi, että sekä sopimusmallit että ihmiskemiat tukevat yhdessä tekemisen kulttuuria. Aina vahvimman cv:n esittänyt henkilö ei ole soveliain kyseiseen tiimiin, vaan valintaan pitäisi vaikuttaa myös henkilön toimintatavat, motivaatiotekijät ja persoonallisuus – joskus näitä olisi jopa hyvä testata ennen projektien alkua.

Paitsi onnistumisen edellytysten rakentaja tämän päivän kapellimestari on käyttäjien modernit toimintatavat ymmärtävä, mutta arvopohjaltaan vahva johtaja, joka seisoo projektitiiminsä takana. Johtaja ymmärtää projektille asetetut tavoitteet, saa tiimin sisäistämään ne sekä innostaa tiimin tekemään työtä tavoitteiden eteen. Hän tuntee valittujen ratkaisujen taustat ja kykenee taustoittamaan niitä, tarvittaessa puolustamaan tiimiään tai jopa nostamaan käden ylös virheen merkiksi. Samat odotukset pätevät, heiluttaa tahtipuikkoa sitten konsultti tai joku muu. Kyllähän se on konsertissakin juuri kapellimestari, jota osoitetaan, kun orkesteri soittaa väärin. Muutoksia tehdään yhdessä, kokonaisuutta määrätietoisesti johtaen.

Partners at Noste on kiinteistökehitykseen ja projektinjohtoon erikoistunut konsulttiyritys

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kehitys vaatii uutta johtajuutta kiinteistö- ja rakennusalalla”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat