Kelvollinen rakennustuote on turvallinen

Tietoa kirjoittajasta Jarmo Leskelä
Tekninen johtaja, DI, TkL, A-Insinöörit Suunnittelu oy
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Rakennustuotteiden osuus talonrakentamisen kustannuksista on 55 prosenttia eli noin 12 miljardia euroa. Suomessa käytetyistä rakennustuotteista neljäsosa tuodaan ulkomailta. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on perusteltua varmistaa, että näin merkittävä kustannuserä koostuu kelvollisista rakennustuotteista. Tähänhän on jo lakisääteinen velvoitekin.

Viime aikojen rakennustuotteiden laatuongelmat antavat aihetta kerrata rakennushankkeen osapuolten lakisääteiset tuotekelpoisuusvelvoitteet. Nämä määritetään EU:n rakennustuoteasetuksessa, maankäyttö- ja rakennuslaissa, tuotehyväksyntälaissa, ympäristöministeriön asetuksissa ja ohjeissa, sekä rakennusvalvonnan yhtenäisten käytäntöjen tulkintakorteissa.

Rakennustuotteen valmistajan on huolehdittava valmistamansa tuotteen asiaankuuluvasta hyväksynnästä ja siihen liittyvistä asiakirjoista. Ennen rakennustuotteen toimittamista markkinoille maahantuojan ja jakelijan on varmistettava, että valmistaja on huolehtinut edellä mainituista toimenpiteistä ja että varastointi- ja kuljetusolosuhteet eivät vaaranna tuotteen ominaisuuksia.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustuotteiden kelpoisuus tarkastetaan ennen niiden käyttöä ja että tuotteille asetettujen vaatimusten täyttyminen todetaan. Ennen aloituskokousta tai hyvissä ajoin ennen rakennustyön aloittamista rakennushankkeeseen ryhtyvä nimeää rakennustuotteiden kelpoisuuden kokonaisuudesta vastaavan henkilön ja kelpoisuuden toteamisesta vastaavat henkilöt. Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi.

Rakennustuotteiden tulee olla turvallisia ja terveellisiä sekä ominaisuuksiltaan sellaisia, että rakennuskohde täyttää Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset olennaiset tekniset vaatimukset.

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta on helpointa arvioida EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisen CE-merkinnän avulla. Mikäli tuote ei kuulu CE-merkinnän piiriin, voidaan vaatimustenmukaisuutta arvioida kansallisen tuotehyväksyntälain mukaisen tyyppihyväksynnän, varmennustodistuksen, valmistuksen laadunvalvonnan tai rakennuspaikkakohtaisen asiantuntijalausunnon avulla.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on myös huolehdittava, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Siihen merkitään rakentamista koskevien säännösten, myönnetyn luvan, hyväksyttyjen suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaiset olennaiset asiat, kuten rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamiseen liittyvät asiat. Tätä varten on otettu käyttöön tarkastusasiakirjan liitelomake eli niin sanottu tuotekelpoisuuden tarkastusasiakirjalomake.

Pääsuunnittelijan tehtävänä on todeta, että suunnitteluasiakirjoista on tarkastusasiakirjalomakkeelle kerätty tieto niistä rakennustuotteista, joiden käyttöön liittyy olennaisia teknisiä vaatimuksia. Suunnittelijoiden tulee esittää suunnitelmissa vaatimukset rakennustuotteiden ominaisuuksille. Piirustuksissa tulee esittää rakenteiden ja niiden materiaalien ominaisuudet kantavuuden, äänen-, lämmön-, kosteuden- ja vedeneristyksen, paloturvallisuuden ja säilyvyyden suhteen.

Urakoitsijoiden on huolehdittava, että rakennustuotteiden ominaisuudet vastaavat suunnitelmissa esitettyjä vaatimuksia. Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennustyömaalla ajan tasalla. Tuotteiden hankintavaiheessa tarkastettavat hyväksyntäasiakirjat on syytä tallentaa projektipankkiin. Mikäli urakoitsija hankkii tuotteita ulkomailta, koskee häntä myös maahantuojan tai jakelijan velvoitteet. Mikäli urakoitsija toimii perustajaurakoitsijana, koskee häntä lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvän velvoitteet.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Kelvollinen rakennustuote on turvallinen”

 1. Tämä artikkeli oli hyvä muistutus rakennustuotteiden vastuista. Valitettavasti tämä hieno artikkeli unohtuu nopeasti ja entinen meno jatkuu.

  Tuo CE -merkkiin perustuva vaatimustenmukaisuuden todentaminen ei valitettavasti todellisuudessa toimi kunnolla. Miksikö ei?
  Koska:
  – Valmistajan/maahantuojan ei tarvitse ilmoittaa kuin ”yksi rakennustuotteen perusominaisuuksiin liittyvä suoritustaso” ja rakennustuotteilla on usein monta perusominaisuutta ja ne pitäisi rakentamiseen ryhtyvän kaivaa esille jostain.
  – Tukesin resurssit eivät riitä valvomaan CE -merkin käyttöä, joten markkinoilla on jos vaikka minkälaista käytäntöä. Esimerkiksi joillakin rakennustuotteilla käytetään CE -merkin yhteydessä väärää tuotestandardia tai lisätään tuotteelle ominaisuuksia, joita sillä ei ETA/CE- merkkinsä perusteella ole.

  Pahinta CE -merkin kanssa on se, että rakennustuoteasetuksen mukana tullut CE- merkki on lanseerattu käyttäjille sellaisena kuin sen olisi haluttu olevan, mutta toteutus jäi pahasti torsoksi. Nykyisellään CE -merkki antaa luikureille hyvät mahdollisuudet rahastaa CE -merkillä ja rehellisille toimijoille se aiheutta lisäkustannuksia. Ja asiakkaalle molempien merkit näyttävät yhtä hyvilltä.

  No, CE -merkin päätavoite on täyttynyt: se on avannut Euroopan sisämarkkinat kaikille toimijoille, hyville ja huonoille. Sen seurauksena meillä on CE- merkittyjä tuotteita, jotka ovat jopa vaarallisia käyttäjilleen.

Vastaa