Kokeile kuukausi maksutta

Ketkä hyötyivät YIT:n ja Caverionin erottamisesta toisistaan?

Tietoa kirjoittajasta Jarmo Leppiniemi
Emeritusprofessori, hallitusammattilainen
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

YIT jakaantui kesällä 2013 rakennusliike YIT:ksi ja kiinteistöpalveluyritys Caverioniksi. Aiemmin uskottiin yrityksen toiminnan hajauttamiseen useille toimialoille suhdanteiden ja toimialariskien ja tulorahoituksen riittävyyden hallinnoimiseksi. Erityisesti rahoitus- ja sijoitusmarkkinoiden kehittymisen myötä ainakin pörssiyhtiöille on syntynyt mahdollisuus keskittää resurssinsa pääosaamisalueelleen ja karsia rönsyt. Hajauttamisen ja niin saavutettavan riskinhallinnan voi jättää omistajien vastuulle. Nämä voivat muodostaa sijoitussalkkunsa parhaaksi katsomiaan toimiala- ja muita hajautussääntöjä noudattaen.

YIT:n jakautuminen oli onnistunut toimenpide omistajien kannalta. Jakautuminen nosti välittömästi YIT:stä ja Caverionista muodostuvan kokonaisuuden arvoa kahdeksan prosenttia. Arvo on kasvanut lisää. Asiat eivät kuitenkaan ole sujuneet tuolloin jakautumisaikaan ennakoidulla tavalla.

YIT:n alkukurssi jakautumisen jälkeen oli 10,29 euroa ja Caverionin 4,13 euroa. YIT oli kiivennyt myös Venäjällä johtaviin kuuluvaksi rakennusliikkeeksi, ja toimintaa oli lisäksi useassa entisessä itäryhmän maassa.

YIT:ltä odotettiin kasvua, kannattavuutta ja pörssikurssin nousua; nyt sen kurssi on 6,28 euroa. Kurssin sukeltaminen johtuu Venäjän talouden romahduksesta. Caverionin arveltiin tekevän tasaisesti tuloa tuottavaa alhaiskatteista huoltotoimintaa ja sen pörssikurssin kasvavan hitaasti toiminnan laajetessa – nyt sen kurssi on 9,20 euroa. Hinta on siis yli kaksinkertaistunut alle kahdessa vuodessa.

Keskittyminen yhdelle toimialalle mahdollistaa skaalaetujen saamisen. Tuloksentekokyky voi kasvaa sekä rakennus- että huoltotoiminnassa useiden lähekkäisten työmaiden tai huoltokohteiden ansiosta tehostamalla sekä kone- että ihmisresurssien käyttöä. Sekä johtajien että työntekijöiden osaamista on voitu kehittää, kun kaikki tuntevat busineslogiikan ja resurssien käyttömahdollisuudet. Toimintaa seuraavien silmä- ja korvaparien määrä kasvaa, kun puolet johtoryhmästä ei lepää siirryttäessä rakentamispuheista huoltopuheisiin tai päinvastoin. Myös hallitusvalinnat voidaan tehdä fokusoidusti. Jo tähän mennessä on kyetty tekemään täsmähenkilövaihdoksia ja yksinkertaistamaan hallinnointia vähentämällä yksi organisaatiotaso. Caverion on kyennyt lisäämään matalakatteisten perushuoltopalveluiden lisäksi tarjontaansa korkeaa asiantuntemusta vaativia hyväkatteisia suunnittelu- ja erityispalvelutehtäviä.

Vanhan YIT:n suurimmista omistajista molemmissa yhtiöissä on jäljellä muun muassa Structor (Ehrnroothit)), Antti Herlin ja Työvakuutusyhtiö Elo.

Luultavasti jakautumisen ansiota on, että molempia omistavat tahot välttivät Caverioniin siirretyn toiminnan arvon romahtamisen Venäjän ongelmien myötä – osana YIT:tä huoltotoiminnan arvo olisi ollut vaikeammin havaittavissa ja ehkä luotavissakin.

Päälle tulevat muut edellä mainitut arvoa luoneet edut sekä Caverionin arvonnousun että YIT:n toipumisen edistäjinä.

Toimituksen lisäys:
Structor S.A on myynyt YIT:tä ja ostanut Caverionia. Structor omistaa Caverionista 14,2 prosenttia. YIT:ssä osuus on laskenut 12,1 prosentista 5,9 prosenttiin. YIT:n suurin omistaja on nyt Varma 9 prosentilla.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ketkä hyötyivät YIT:n ja Caverionin erottamisesta toisistaan?”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Jarmo Leppiniemihttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/jarmo-leppiniemi/