Listautuminen voi osoittautua Constikkaaksi

Tietoa kirjoittajasta Hannu Lättilä
Toimitussihteeri, toimittaja, hannu.lattila@rakennuslehti.fi, Twitter: @HannuLattila
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Korjausrakentamiseen ja teknisiin palveluihin erikoistunut Consti Yhtiöt Oy suunnittelee listautumista Helsingin pörssin päälistalle. Listautuminen on siis vielä vasta suunnitelma. Varsinainen listautumishakemus riippuu siitä, onko tilanne osakemarkkinoilla suotuisa. Koska korot ovat ennätysmatalalla ja keskuspankit pumppaavat rahaa markkinoille, listautumiselle pitäisi olla hyvät edellytykset.

Helsingin pörssissä on nähty tänä vuonna Suomen mittapuun mukaan harvinaisen paljon listautumisia ja Constin lisäksi muitakin yhtiöitä on listautumisjonossa. Tämän voi nähdä yhtenä merkkinä siitä, että osakemarkkinat alkavat olla ainakin kuumassa jos ei jopa ylikuumassa tilassa. Pörssiin haikailevat yhtiöt luonnollisesti toivovat osakkeille hyvää kysyntää listautumisen yhteydessä, ja mahdollisimman kuuma markkinatilanne takaa osakkeille myös hyvän hinnan. Näin ollen listautuvan yrityksen ja sen nykyisten omistajien kannalta tilanne on mahdollisimman otollinen.

Miten sitten sijoittajien voi olettaa suhtautuvan Constiin ja sen listautumishankkeeseen? Epäilyksiä herättää se, että listautuminen muodostuu tässä tapauksessa vain vanhojen omistajien osakemyynnistä. Yhtiö ei siis aio hakea osakeannilla lainkaan uutta omaa pääomaa. Vaikka yhtiö ilmoittaa tavoittelevansa edelleen kannattavaa kasvua, eikö se siis koekaan pystyvänsä investoimaan mahdollista lisäpääomaa kannattavasti. Kun suurin omistaja ja osakkeiden myyjä on pääomasijoittaja, on myös hyvin todennäköistä, että osake hinnoitellaan listautumisessa korkealle. Koska pääomasijoittamisen riskit ovat erittäin suuret, myös pääomasijoittajien tuottovaatimukset ovat erittäin korkeat. Puhutaan useiden kymmenien prosenttien tuottovaatimuksista vuositasolla. Tämä näkyy sitten listautumishinnassa.

Helsingin pörssin nykyiset rakennusyhtiöt eivät ole erityisen hyvässä kurssissa sijoittajien silmissä tällä hetkellä. Yhtiöt ovat kärsineet niin Suomen kuin Venäjänkin talouden heikosta jamasta. YIT oli vielä ennen finanssikriisiä tunnettu siitä, että se oli kyennyt nostamaan osinkoaan vuosikausia peräjälkeen. Sittemmin tilanne on muuttunut radikaalisti. Niin YIT:n kuin Lemminkäisenkin osakekurssit ylsivät kaikkien aikojen huippuunsa keväällä 2007. Nyt molempien kurssit ovat noin neljäsosan tuosta huipputasosta. Viimeisimmän pörssiin listautuneen rakennusyhtiön SRV:n osakekurssi puolestaan on alle kolmasosan kesän 2007 listautumisajan tasosta. SRV:n listautumisajankohta osui huippusuhdanteeseen niin talouden kuin osakemarkkinoidenkin osalta.

Consti toimii kuitenkin vain Suomessa, eikä yhtiön suunnitelmissakaan ole laajentaa toimintaansa kotimaan rajojen ulkopuolelle. Siten yhtiön toiminta on tältä osin vähäriskisempää kuin itänaapurissa ja monissa muissakin maissa huseeraavien nykyisten pörssiyhtiöiden. Lisäksi Constin leipäpuu korjausrakentaminen on kasvanut tasaiseen tahtiin vuosikaudet, ja näkymätkin ovat sillä puolella hyvät. VTT ennustaa korjausrakentamisen kasvavan 2,3 prosentin vuotuista reaalivauhtia lähivuosina.

Vaikka osakemarkkinoiden hyvä vire todennäköisesti takaa Constin listautumisen onnistumisen, pitkän aikavälin sijoittajan näkökulmasta kuuma markkinatilanne ei ole kovin hyvä ajankohta sijoittamiselle. Itse asiassa osakemarkkinat ovat nyt melko lailla samassa syklin vaiheessa kuin SRV:n listautuessa. Markkinoiden nousu on nyt kestänyt jo 6–7 vuotta, mikä on yleensä noususyklin kesto. Siten markkinoiden alamäen käynnistyminen ei välttämättä ole kovin kaukana. Nyt listautuvaan yritykseen sijoittavalle saattaakin jäädä pitkäksi aikaa ”musta pekka” käteen, kun kurssihuipulla tehty sijoitus osoittautuu ylihintaiseksi. Toki myös yritykselle itselleen tällaisesta listautumisesta aiheutuisi imagohaitta.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Listautuminen voi osoittautua Constikkaaksi”

Jätä kommentti