Kokeile kuukausi maksutta

Mistä tunnistaa onnistuneen rakennushankkeen?

Tietoa kirjoittajasta Juhani Karhu
Rakennuttamisen toimialajohtaja A-Insinööreillä, joka vastaa projektinjohtotehtävistä OYS:n Lasten ja naisten sairaalassa, Tyksin T3:ssa ja Turun Medisiina D:ssä.
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset
Kuuntele juttu

Senaatti-kiinteistöt tulee kehittämään urakoitsijoiden valintaa suurissa ja vaativissa rakennushankkeissa niin, että tärkeiksi valintakriteereiksi muodostuvat organisaation yhteistyö- ja laaduntuottokyky sekä osaaminen.

Hankkeissa, jotka ovat toteutuneet käyttäjien kaikkien tavoitteiden mukaisesti, työmaan johtaminen on hoidettu taitavasti. Yhteistyö hankkeen eri osapuolien kanssa on ollut rakentavaa, on luotu innostunut ilmapiiri, joka huokuu suunnitelmallisuutta ja tekemisen iloa. Toiminnassa yhdistyvät halu, tahto ja päättäväisyys. Urakoitsijoiden organisaatiossa on vaativan hankkeen edellyttämää osaamista, kokemusta ja yhteistyötaitoa sekä kykyä hallita tietoa. Osapuolet tuntevat sopimukset ja omat velvoitteensa sekä oikeutensa.

Laadukkaasti toteutetuissa hankkeissa urakoitsija rakentaa suunnitelmien mukaisesti kerralla valmiiksi. Työnjohtajat perehtyvät suunnitelma-asiakirjoihin ja johtavat työsuoritusta varmistaen työn laadun. Urakoitsijat laativat kaikki työvaiheet kattavan laadunvarmistussuunnitelman, mallityösuunnitelman sekä huolehtivat työsuoritusten kattavasta tarkastustoiminnasta ja dokumentoinnista tarkastusasiakirjaan.

Urakoitsijat laativat kattavat kosteudenhallintasuunnitelmat ja huomioivat työnsuunnittelussa luonnonolosuhteiden aiheuttamat häiriöt ja erityistoimenpiteet työsuorituksiin. He varmistavat käytettävien materiaalien suunnitelmanmukaisuuden, kelpoisuuden ja laadun sekä huolehtivat niiden asianmukaisesta varastoinnista ja suojauksesta.

Rakennustyömaat etenevät ja valmistuvat aikataulujen ja sopimusten mukaisesti, kun urakoitsijat laativat tarkat aikataulut ja ryhtyvät tarvittaessa ohjaaviin toimenpiteisiin. Aikataulut suunnitellaan perustuen työmääriin, resursseihin, työtehoihin ja kestoihin, huomioiden kriittiset polut ja rakennuksen fyysiset ominaisuudet sekä eri työvaiheiden limittymiset.

Onnistuneissa hankkeissa työmaaorganisaatioilla työmaan kustannusten seuranta ja ohjaus on ennakoivaa, systemaattista ja dokumentoitua. Hankkeen riskit on tunnistettu ja niiden hallitsemiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. Hanke toteutetaan turvallisesti. Harmaa talous ehkäistään sopimuksellisin ja suunnitelmallisin toimenpitein eli huolehditaan siitä, että työmaalla noudatetaan henkilötunnistejärjestelmää, kulkulupajärjestelmää ja veronumerokäytäntöä.

Jotta urakoitsijat voivat onnistua, tarvitaan hyvät ja oikea-aikaiset suunnitelmat ja urakoitsijoille mahdollisuus vaikuttaa niihin.

Jokaisen osapuolen tehtävä on auttaa muita onnistumaan omissa tehtävissään. Hankkeessa on kyettävä synnyttämään ilmapiiri, joka henkii luottamusta ja arvostusta toisia kohtaan niin, että ongelmat voidaan ratkaista luovasti yhteistyössä.

Rakennusliikkeiden tulee panostaa henkilökuntansa koulutuksessa hankkeiden laadukkaan toteutuksen läpivientiin. Työ- ja projektipäälliköiden sekä vastaavien työnjohtajien tulee osata kaikki rakennustyömaan tehtävät hyvin.

Tulevaisuudessa pärjäävät ne yritykset, jotka ovat kaiken tämän lisäksi omaksuneet asiakaspalvelutaidot jokapäiväisessä toiminnassaan.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Mistä tunnistaa onnistuneen rakennushankkeen?”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Juhani Karhuhttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/juhani-karhu/