Kokeile kuukausi maksutta
Kuuntele juttu

Ympäristöministeriö on tiedotteessaan todennut, että uudelleenkäytettävää rakennustuotetta ei tarvitse CE-merkitä, jos tuotetta ei olennaisesti muuteta. Uudelleenkäytettävän tuotteen kelpoisuus osoitetaan rakennuspaikkakohtaisesti. Tuotteen kelpoisuus käyttökohteeseen tulee aina varmistaa, oli kyseessä sitten uusi tai uudelleenkäytettävä tuote.

Rakennuspaikkakohtaisesta kelpoisuuden osoittamisesta on säännelty kansallisessa tuotehyväksyntälainsäädännössä, joka toteaa:

”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä rakennuspaikkakohtaisesti, että rakennustuote täyttää sitä koskevat olennaiset tekniset vaatimukset, jos tuotteen kelpoisuutta ei ole muutoin osoitettu. Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa hankkeeseen ryhtyvän osoittamaan, että rakennustuote täyttää sitä koskevat olennaiset tekniset vaatimukset, jos on syytä epäillä, että tuote ei niitä täytä. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista. Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi osoittaa rakennustuotteen kelpoisuuden rakennuspaikkakohtaisesti rakennusvalvontaviranomaisen päteväksi katsoman tahon selvityksellä.”

Rakennuspaikkakohtaisessa kelpoisuuden osoittamisessa rakennusvalvonnan hyväksymä asiantuntija vertaa siis tuotteen olennaisten ominaisuuksien suoritustasoja niiden käyttökohdekohtaisiin vaatimustasoihin. Tuotekohtaisia olennaisten ominaisuuksien arviointikriteereitä ei ole kuitenkaan vielä lopullisesti määritelty. Parhaillaan on käynnissä tai käynnistymässä hankkeita, joissa kriteereitä määritellään.

Kukaan ei halunne, että kelpoisuuden osoittamisesta tulee kallis ja loppumaton prosessi, minkä vuoksi selkeät kriteerit ovat tervetulleita. Lisäksi sopivalla tuote- ja käyttökohdevalinnalla voidaan vaikuttaa kelpoisuusprosessin laajuuteen ja siten aikatauluun ja kustannuksiin.

Rakennustuotteiden uudelleenkäyttö ei saa kuitenkaan johtaa osaoptimointiin, jossa vähähiilisyyden ja materiaalitehokkuuden kustannuksella tingitään rakennuskohteen turvallisuudesta ja terveellisyydestä.

Useat kiertotaloushankkeet ovat keskittyneet teknisiin asioihin, kuten kuntotutkimukseen, purkukartoitukseen, purkusuunnitteluun, purkuprosessiin, logistiikkaan, varastointiin ja asennussuunnitteluun. Sen sijaan juridiset asiat, kuten kelpoisuuden osoittaminen, ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Teknisten asioiden ohella myös juridiset asiat tulee ratkaista, jotta kiertotaloutta voidaan laajemmin edistää. Kelpoisuuden osoittaminen sisältää satamäärin erilaisia tuote-, ominaisuus-, käyttökohde- ja vaatimuskombinaatioita.

Kiertotalouden edetessä markkinoille tulee varmasti toimijoita, jotka keskittyvät tiettyjen tuoteryhmien purkamiseen, logistiikkaan, varastointiin, kelpoisuuteen, suunnitteluun, jakeluun ja asentamiseen.

Rakennusvalvonnat ovat uudistamassa rakennustuotteiden kelpoisuutta koskevaa tulkintakorttiaan. Kortissa huomioidaan myös uudelleenkäytettävät rakennustuotteet ympäristöministeriön tiedotteen mukaisesti.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Mitä tarkoittaa tuotekelpoisuus rakennusalan kiertotaloudessa?”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Jarmo Leskelähttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/jarmo-leskela/