Miten hyvin sinä tunnet kvartsipölyn vaarat?

Tietoa kirjoittajasta Tuomas Myllynen
Tuomaksella on 15 vuoden kokemus konevuokrausalalta. Nykyään hän toimii toimitusjohtajana Cramo Finland Oy:ssä, joka tarjoaa konevuokrauksen lisäksi työmaapalveluita. Cramo on jakamistalouden edelläkävijä. Asiakaskuntaan kuuluu yrityksiä rakennusteollisuuden ja muun teollisuuden, kaupan sekä julkisen sektorin alalta.
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

 

Rakentamisen aikainen olosuhdehallinta on osa laadukasta rakentamista. Kun kaikki osatekijät otetaan jo suunnitteluvaiheessa huomioon, on työskentely myös turvallista.

 Ajat muuttuvat ja onneksi myös työskentelymenetelmät kehittyvät koko ajan. Liian kauan meni aikaa esimerkiksi siihen, että asbestialtistumisen vaarat havaittiin ja purkutyötyöt kehitettiin turvallisiksi. Viime vuoden alussa tuli voimaan aikaisempaa tiukempi asetus syöpävaarallisen kvartsipölyn raja-arvoista. Sen noudattaminen on lähtenyt vaihtelevasti alkuun rakennustyömailla.

Teimme alkukesästä kyselyn alan ammattilaisille siitä, miten hyvin kvartsipölyn raja-arvo tunnetaan, ja millaisia toimenpiteitä työmailla on tehty pölyn hallintaan saamiseksi. Kyselymme tulos tukee käsitystämme siitä, että pölyntorjunta on lähtenyt hitaasti käyntiin työmailla.

Rakennustyömaiden ja muiden työskentely-ympäristöjen olosuhdehallinnasta ei puhuta turhaan, koska esimerkiksi kvartsipölylle arvioidaan altistuvan Suomessa noin 40 000 työntekijää joka vuosi. Kyselymme vastaajista vain 3 % kertoo pölyntorjunnan olevan heillä erittäin hyvää ja 12 % antaa kouluarvosanan 9. Valtaosa eli 52 % työmaista saa arvosanan 6–7.

 

Raja-arvo 0,1 mg/m3 aika tuntematon

 Syöpää aiheuttavaa kvartsipölyä on betoni-, kiviaines- ja hiekkapölyssä sekä laasteissa. Kyselyn vastaajista 70 % ei osannut sanoa, mikä on uuden asetuksen kahdeksan tunnin keskiarvon raja-arvo. 17 % tiesi 0,1 mg/m3 lukeman. 10 % tarjosi HTP-arvoa 0,05 mg/m3.

Vastauksissa oli pysäyttävää se, että pölypitoisuuksia mitataan säännöllisesti vain 8 %:lla työmaista ja ajoittain 21 %:lla. Lähes puolella (43 %) työmaista mittauksia ei tehdä lainkaan. Mittauksia kuitenkin onneksi myös tehdään. Vastuullinen toiminta onkin meille tuttua, ja meillä on edistyksellisiä asiakkaita, jotka toimivat pölymäärien mittauksessa ja torjunnassa systemaattisten toimintamallien mukaisesti.

Kvartsipöly on alveolijakeista pölyä, joka kulkeutuu hengittäessä syvälle keuhkoihin. Tämä pöly ei ole silminnähtävää. Hiukkaskooltaan suuremmat pölyt ovat tuttuja vastaajille: 93 % on nähnyt rakennustyömaalla leijailevaa pölyä.

 

Pölyt on mahdollista ottaa haltuun

 Vastuullinen rakentaminen on turvallista ja laadukasta. Rakentamisen aikainen ja käytönaikainen olosuhdehallinta alkaa suunnittelupöydältä. Cramo on esimerkiksi mukana monissa projekteissa, joissa pölynhallinta on otettu osaksi laajempaa olosuhdehallinnan kokonaisuutta ja ennustettavuutta. Tällöin on jo aloitusvaiheessa kiinnitetty erityistä huomiota työvaiheiden turvallisuuteen ja työmaapölyn syntymistä ennaltaehkäistään suunnitelmallisesti.

Rakennustyömaan pölyt on helppo saada haltuun esimerkiksi kohdepoiston, osastoinnin, ali- ja ylipaineistuksen sekä keskuspölyimurijärjestelmien avulla. Reaaliaikainen mittaus mahdollistaa pölymäärien mittaamisen ja dokumentoinnin. Me Cramolla olemme panostaneet kattavaan tuote- ja palveluvalikoimaan, ja meillä on myös viimeisintä olosuhdehallinnan osaamista, joiden avulla arkipäivä saadaan sujumaan vaivattomasti ja yksinkertaisesti työmaalla.

Miten hyvin sinä tunnet kvartsipölyn vaarat? Miten teillä hoidetaan pölynhallinta?

 Tuomas Myllynen

 

Viimeisimmät näkökulmat