MRL:n vastuusääntelyn vaikutukset tulee arvioida

Tietoa kirjoittajasta Anu Kärkkäinen
Johtaja, Rakennusteollisuus RT
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen kommentoi Rakennuslehdessä (19.3). maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) vastuusuhteiden sääntelyä, jota on valmisteltu hallitusohjelmakirjauksen pohjalta. Mikkonen kertoo haastattelussa, että ”viiden vuoden vastuumallia mietittiin yhdessä alan kanssa”.

On totta, että alaa on kuultu ja pykäläluonnokset ovat menneet alun perin esitetyistä osin parempaan suuntaan. Esityksessä on kuitenkin edelleen merkittäviä epäkohtia, eikä Rakennusteollisuus RT esimerkiksi kannata pakottavaa viiden vuoden vastuuaikaa, jota ollaan tuomassa lakiin.

Viiden vuoden vastuuaika olisi pakottava myös elinkeinonharjoittajien välisissä suhteissa, vaikka hallitusohjelman kirjauksen voisi täyttää myös jättämällä mahdollisuuden sopia asiasta toisin. Käytössä olevien yleisten sopimusehtojen (YSE) mukaan takuuajoista voidaan sopia, ja monissa sopimussuhteissa sovelletaan jo nykyisin pidempiä takuuaikoja.

Emme näe perusteltuna suojata ammattimaisia toimijoita näin joustamattomalla lainsäädännöllä. Kuluttajien suojaamiseksi sovelletaan joka tapauksessa asuntokauppalakia ja kuluttajansuojalakia.

Viiden vuoden vastuukäytäntö voi käytännössä johtaa vakuuksien vaatimiseen, koska laissa ei toisaalta kielletä vakuuksien edellyttämistä. Se olisi ongelmallista erityisesti pk-yritysten kannalta.

Erityisesti on syytä olla huolissaan ympäristöministeriön työryhmän vastuuta koskevien pykäläluonnosten vaikutuksista rakentamisen markkinoihin ja kilpailuun, jotka ovat jääneet valmistelun yhteydessä selvittämättä.

Nyt esitetyllä tavalla laaditut säännökset eivät suoranaisesti palvele rakentamisen laadun tavoitetta. Pakottava vastuunjako estää myös yhteistoiminnallisten toteutusmuotojen, kuten allianssin, täysimittaisen hyödyntämisen ja kehityksen.

Vastuuajan kirjaaminen tulee mitä todennäköisimmin lisäämään rakennusalan riitoja ja oikeudenkäyntejä, kun joudutaan tulkitsemaan rakennushankkeiden vastuukysymyksiä sekä lain että urakkasopimusten pohjalta.

Maankäyttö- ja rakennuslain luonnos on tulossa lausunnolle loppukeväästä tai kesällä, joten lain lopulliseen sisältöön voi vielä vaikuttaa.

 

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “MRL:n vastuusääntelyn vaikutukset tulee arvioida”

  1. Jos teillä tänne kirjoittelevilla profeetoilla on versio tämän hetkisestä ehdotuksesta, niin julkaiskaa se koko alan kommentoitavaksi. RT:n norsunluutorni ei todellakaan edusta koko rakennusalaa.

  2. Tuo olisi tosiaan toivottavaa, että julkaistaisiin tämän hetkinen versio. MRL:n kokonaisuudistuksesta on tehty julkinen sivusto https://mrluudistus.fi/ , mutta sieltä ei löydy uusimpia ehdotuksia. Tilanne on lain sisältöön vaikuttamismahdollisuuksien kannalta ongelmallinen, koska nyt esimerkiksi kuluttajat ja (usein järjestäytymättömät) pienyritykset, joiden etuun kirjoituksessa viitataan, eivät pääse näkemään ehdotuksia ja vaikuttamaan niihin, jos huomaisivat epäkohtia omalta kannaltaan, kun taas järjestäytyneiden toimijoiden edunvalvojat näkevät ehdotukset ja pystyvät kommentoimaan ja kommentoituttamaan niitä omaa etuaan valvoen. Suomessa on yli miljoona sellaista ihmistä tai organisaatiota, joiden etuun lakiuudistus tullee jollain tavoin vaikuttamaan.

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat