Kokeile kuukausi maksutta

Onko uudelleenkäytettävä rakennustuote kelvollinen?

Tietoa kirjoittajasta Jarmo Leskelä
Tekninen johtaja, A-Insinöörit
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Kiertotalous tulee vauhdilla rakennusalalle ja hyvä niin, sillä aiheuttaahan ala globaalisti puolet raaka-aineen käytöstä ja kolmanneksen kasvihuonekaasujen päästöistä. Osa tilaajista edellyttää jo nyt purkukohteista vapautuvien rakennustuotteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä uudiskohteissaan. Onko uudelleenkäytettävä ja kierrätettävä rakennustuote kuitenkaan kelvollinen eli täyttävätkö sen olennaisten teknisten ominaisuuksien suoritustasot käyttökohteessa niille asetetut vaatimukset?

Ympäristöministeriön purkukartoitusopas toteaa: ”Yleinen este rakennus- ja purkujätteiden uudelleenkäytölle ja kierrätykselle on epävarmuus talteen otettujen rakennusosien ja -materiaalien kelpoisuudesta”. Lukuisissa kiertotalousseminaareissa ja webinaareissa tämä tosiasia on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle. Kuka haluaa tontilleen kasan rakennus- ja purkujätettä, ellei sen vaatimustenmukaisuutta voida osoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle?

Purkukartoituksen yhtenä tuloksena syntyvä purkumateriaaliselvitys antaa hyvän lähtökohdan uudelleenkäytettävien ja kierrätettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden arvioinnin käynnistämiseen.

Uudelleenkäytettävien ja kierrätettävien rakennustuotteiden hyväksyntään ja kelpoisuuteen ei ole vielä olemassa kattavaa lainsäädäntöä, koska EU:n rakennustuoteasetus sekä kansallinen tuotehyväksyntälaki ja -asetus on laadittu teollisesti valmistettaville, laadunvalvonnan ja laadunvarmennuksen piirissä oleville rakennustuotteille, jotka saatetaan markkinoille.

EU:n rakennustuoteasetuksen uudistamisessa pyritään edistämään rakennustuotteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Uudistus vie kuitenkin vuosia aikaa, ja sitä ennen on toimittava kansallisten säädösten mukaisesti.

Kansallinen tuotehyväksyntälainsäädäntömme mahdollistaa rakennustuotteen kelpoisuuden osoittamisen rakennuspaikkakohtaisesti, jolloin rakennushankkeeseen ryhtyvä osoittaa kelpoisuuden rakennusvalvontaviranomaisen päteväksi katsoman tahon selvityksellä.

Tällaisen tahon ei kuitenkaan tarvitse olla EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen ilmoitettu laitos tai kansallisen tuotehyväksyntälainsäädännön mukainen toimielin, vaan tehtävän voi hoitaa riittävästi substanssiosaamista, analyysivälineistöä ja referenssikohteita omaava asiantuntijaorganisaatio.

Rakennus- ja purkujätteen hyväksyntämenettely riippuu siitä, hyödynnetäänkö jäte uuden rakennustuotteen raaka-aineena, toista rakennusmateriaalia korvaavana materiaalina vai uutta rakennustuotetta korvaavana tuotteena.

Kaikissa kolmessa tapauksessa lopputuotteen olennaisten teknisten ominaisuuksien suoritustasojen tulee täyttää käyttökohteessa niille asetetut vaatimukset. Näiden tehtävien hoitaminen edellyttää tuotemäärittely-, tuotehyväksyntä- ja tuotekelpoisuusosaamista.

Tulevaisuudessa pitkäikäiset rakennusmateriaalit kiertävät käyttökohteesta toiseen vapauttamatta niihin sitoutuneita kasvihuonekaasuja.

Teknologisen kehityksen seurauksena rakennusmateriaalien valmistus muuttuu vähäpäästöisemmäksi ja materiaalit kiertävät ikuisesti käyttökohteesta toiseen. Tämä tulee huomioida tasapuolisesti myöskin elinkaarianalyysin kaikissa moduuleissa.

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Onko uudelleenkäytettävä rakennustuote kelvollinen?”

  1. Hyvä kirjoitus Jarmolta. Kirjoituksessa tuodaan esille mahdollisuus rakennustuotteiden rakennuspaikkakohtaiseen kelpoisuuden osoittamiseen. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista rakennustuoteasetuksen alaisille rakennustuotteille, jotka muodostavat ylivoimaisesti suurimman osan kaikista käytetyistä rakennustuotteista. Uudelleenkäytön tiellä on siis vielä suuria haasteita, joita ei julkisuudessa ja juhlapuheissa oteta esille.

  2. Kiitos hyvistä kommenteista Jani. EU:n rakennustuoteasetuksen rajoitukset ja mahdollisuudet on tiedostettu ja rakennuspaikkakohtainen kelpoisuus tulee osoittaa turvallisuudesta ja terveellisyydestä tinkimättä. On myös huomioitava että asetus kattaa pakollisen CE-merkinnän ja yhdenmukaistettujen standardien lisäksi myös vapaaehtoisen CE-merkinnän ja eurooppalaisten teknisten arviointien piirissä olevat tuotteet.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat