Kokeile kuukausi maksutta

Paikallavalaen tehokkaasti ja turvallisesti

Tietoa kirjoittajasta Kestävä kivitalo
Kestävä Kivitalo -yritysryhmän tavoitteena on edistää pitkäikäisiä, taloudellisia ja teknisesti korkealuokkaisia paikallarakentamisen ratkaisuja. Tässä kirjoitussarjassa oman näkökulmansa paikallarakentamiseen tuovat esiin Wienerberger Oy, Peri Suomi Ltd Oy, Rudus Oy sekä Celsa Steel Service Oy. www.kivitalo.fi
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Rakentamisen trendinä on pitkään ollut pyrkimys valmistaa mahdollisimman paljon rakennusosia valmiiksi jossain muualla kuin työmaalla. Paikallarakentaminen koetaan paitsi aikaa vieväksi, myös monenlaisia riskitekijöitä sisältäväksi. Kuitenkin nykyaikaisilla muotti- ja betoniratkaisuilla voidaan saavuttaa laadukas ja kestävä lopputulos tehokkaita työmenetelmiä hyödyntäen.

Paikallavalutekniikka yhä työturvallisempaa

Työturvallisuuden korostaminen jää helposti maininnaksi juhlapuheisiin, mutta sen merkitystä päivittäisessä työelämässä ei voi väheksyä. Kenenkään ei pitäisi joutua kokemaan työpäivän aikana tilanteita, joissa oma terveys tai jopa henki on vaarassa. Siksi myös betonirakentamisen työmenetelmät ovat kehittyneet turvallisuusvaatimusten kasvaessa. Paikallavaluihin liittyvissä nykyaikaisissa muottijärjestelmissä tuotekehitystä on tehty turvallisuus ja tehokkuus keihään kärkinä. Itse asiassa turvallisuus ja tehokkuus kulkevat hyvinkin tiukasti käsi kädessä, koska työtehon on todettu kasvavan, kun työtä tehtäessä turvallisuusriskit on minimoitu. Esimerkiksi monet muotteihin liittyvät työvaiheet, jotka ennen ovat vaatineet telineiden tai turvavaljaiden käyttöä, voidaan suorittaa turvallisesti maasta käsin.

Tehokas muottien käyttö edellyttää yhteistyötä

Onnistunut rakennusprojekti on eri osapuolten hyvän yhteistyön summa. Poikkeusta tästä ei tee paikallavalurakentaminenkaan. Työmaalla on hallittava muottikaluston suunnittelu ja koordinointi, osaavan työryhmän perehdytys, oikean betonilaadun toimitus oikeaan aikaan unohtamatta rakenne- ja pintavaatimuksia sekä lukuisia muita asioita. Projektissa paikallavalurakenteet ovat vain yksi, mutta sitäkin tärkeämpi osakokonaisuus. Siksi on tärkeää hyödyntää ammattitaitoisia henkilöitä. Alan johtavilla muottitoimittajilla on laajaa osaamista, mikä mahdollistaa esimerkiksi muottien suunnittelun ja hallinnoinnin jättämisen henkilöille, joille paikallavalurakenteiden toteuttaminen on arkipäivää.

Lopputuloksena kestävät ja huoltovapaat rakenteet

Kun kaikilla on yhteinen ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä, saadaan lopulta aikaiseksi laadukkaita rakenteita. Paikallavalaen saadaan lopputuloksena kestäviä rakennuksia, jotka on rakennettu samoissa olosuhteissa, kuin joissa niiden täytyy myös tulevat vuosikymmenet ja -sadat kohdata. Tämän voi todeta Euroopan vanhoissa kaupungeissa, joissa jopa vuosisatoja käyttökunnossa olevien vanhojen rakennusten yhdistävänä tekijänä on, että ne on tehty paikalla rakentaen ja kivestä.

Kestävä kivitalo paikallarakentaen – seuraavan palkintokohteen haku käynnissä

Kivitalo on aina ollut hyvän rakentamisen symboli ja kivipohjaisilla materiaaleilla on edelleen tärkeä rooli elinvoimaisten kaupunkien ja kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Tiili ja paikallavalettu betoni ovat maailmassa ylivoimaisesti eniten käytettyjä rakennusmateriaaleja, joiden käyttö on tulevaisuudessakin ekologisesti kestävää kierrätysainesten hyödyntämisen, vähähiilisten energiaratkaisujen sekä teollisten innovaatioiden myötä.

Kestävä kivitalo -palkinto myönnetään vuosittain laadukkaasti betonista ja tiilestä paikallarakennetulle kohteelle huomioiden arkkitehtisuunnittelun, rakenneratkaisujen ja toteutuksen onnistuminen sekä käyttäjiltä saatu palaute. Palkittava kohde voi olla yksittäinen rakennus, asuinkortteli tai aluerakentamishanke, joka täyttää paikallarakentamisen palkintokriteerit. Kohteessa tulee olla vähintään paikallavalettu välipohja ja muuratut julkisivut.

Jätä oma ehdotuksesi palkittavasta kohteesta 30.4.2021 mennessä. Kohteen tulee olla valmistunut ehdotuksen jättämiseen mennessä tai vaihtoehtoisesti sen valmistumisesta saa olla kulunut maksimissaan kaksi vuotta. Ehdotuksia otetaan vastaan osoitteessa kivitalo.fi/palkinto-2021. Lopullisen valinnan palkinnon saajasta tekee Kestävä kivitalo -yritysryhmä. Voittaja julkaistaan vuoden 2021 lokakuussa Kestävä kivitalo -seminaarin yhteydessä.

 

Ilari Roihuvuo
Myyntijohtaja Korkea rakentaminen

PERI Suomi Ltd Oy

Kestävä kivitalo