Kokeile kuukausi maksutta

Rakennuttajat työturvallisuuden edistäjinä

Tietoa kirjoittajasta Mikko Somersalmi
Tekninen johtaja, Rakli ry
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Rakennusalan työturvallisuuden eteen on viimeisen kymmenen vuoden ajan tehty paljon. Rakennuttajat ovat kiinnittäneet huomiota erityisesti työmaiden TR-mittausten toteuttamiseen osana ennakoivaa työturvallisuutta. Edistyneemmät tahot ovat linkittäneet työturvallisuuden mittareita esimerkiksi vastuullisuusraportteihinsa.

Työturvallisuuden parantamiseen tähtäävää ohjeistusta on tuotettu myös Raklin ja Rakennustiedon toimesta. Vielä on kuitenkin työtä tehtävänä työturvallisuuden parantamisen eteen, jos verrataan rakennusalan työturvallisuutta tapaturmamittareiden kautta muihin aloihin.

Tuottavuuden näkökulmasta rakentamista verrataan paljon telakkateollisuuteen. Alalta pyritään hakemaan oppia siitä, miten laivojen rakentamisessa Lean-oppeja hyödyntäen on järjestetty alihankintaketjut ja tahtiaikatuotanto – myös työturvallisuuden näkökulmasta.

Tilastoja työtapaturmista ja ammattitaudeista ylläpitävän tapaturmavakuutuskeskuksen viimeisimpien vahvistettujen lukujen mukaan vuonna 2016 telakkateollisuuden työpaikkatapaturmataajuus oli 42, kun rakennusalan luokan vastaava lukema oli 62. Vuoden 2017 lukujen ennakkotietojen perusteella rakennusalan vertailuluku vakuutuskorvauksia vaatineesta tapaturmasta miljoonaa työtuntia kohden on 61. Vastaavasti voidaan todeta, että ylipäänsä teollisuuden piirissä tapaturmataajuus on vielä paljon pienempi ollen kaksi vuotta sitten 33.

Syitä alojen keskinäisen vertailun ontumiselle voidaan aina keksiä. Voi kuitenkin kysyä, näkyykö noissa telakkateollisuuden luvuissa rakennusalaa pidemmälle viety tuottavuuskehitys. Periaatteessa työturvallisuuden pitäisi parantua tuottavuuden parantuessa, kun työvaiheet ja prosessit ovat pidemmälle mietittyjä ja vakioituja. Samalla tavalla ajatellen voi kytkeä työturvallisuutta, tuottavuutta ja laatua yhteen. Esimerkiksi rakentamisen laadun osalta paljon nostetaan aina esille ajan riittävyyttä. Parempi prosessien suunnittelu johtaa parempaan tuottavuuteen sekä aikataulunhallintaan ja lähtökohtaisesti selkeämpien kokonaisuuksien kautta myös parempaan työturvallisuuteen.

Rakennusala samoin kuin moni muukin ala Suomessa käyttää tapaturmataajuuden mittarina kaikkia tapaturmia kuvaavaa lukua enemmän LTA-tapaturmataajuusmääritelmää. Tuossa mittarissa tapaturmaksi luokitellaan sellaiset onnettomuudet, jotka vaativat yli päivän poissaoloa työstä. Rakennusteollisuuden tilastoinnin mukaan tuon mittarin toteutumat ovat viimeisen viiden vuoden aikana jämähtäneet tasolle noin 20 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Nykyinen rakentamisen huippusuhdanne tietysti osaltaan myös haastaa työturvallisuuskehitystä.

Selvästi kuitenkin hankkeiden sisäisestä laatuajattelusta ja paremmasta yhteistyöstä kumpuavia lisätoimia tarvitaan, jotta tapaturmilta vältytään. Päävastuu työturvallisuuden kulttuurin ja puitteiden edistämisessä on ehdottomasti työnantajilla eli rakennustyömaiden tapauksessa urakoitsijoilla. Tilaajat voivat kuitenkin tukea urakoitsijoiden turvallisuustyötä erilaisin keinoin.

Rakli ja sen hallitus onkin päätynyt suosittelemaan seuraavia toimenpiteitä rakennuttajille: 1. Tilaajat vaatisivat hankkeissa TR-mittausten rinnalla tapaturmataajuusmittarin käyttöönottoa ja seurantaa. 2. Työturvallisuuden linkittämistä rakennushankkeiden onnistumisen mittareihin. 3. Rakentamisen työturvallisuuden linkittämistä tilaajien vastuullisuusraportointiin.

Työturvallisuuden avainlukujen läpinäkyvyyden kautta luodaan kulttuuria, jossa työturvallisuudesta tulee entistä enemmän osa hankkeiden sisäistettyä laatua. Laatua, tuottavuutta ja parempaa työturvallisuutta samassa paketissa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennuttajat työturvallisuuden edistäjinä”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Mikko Somersalmihttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/mikko-somersalmi/