Kokeile kuukausi maksutta

Riittääkö vastuulliseen rakentamiseen ympäristösertifikaatti?

Tietoa kirjoittajasta Ulla Nykter ja Teemu Salonen
Ulla Nykter toimii Granlundilla rakentamispalvelut-liiketoiminnan kehityspäällikkönä ja Teemu Salonen elinkaarikonsultoinnin ryhmäpäällikkönä. Kummallakin on vuosien kokemus vastuullisuuden sekä ympäristö- ja energia-asioiden edistämisestä rakennushankkeissa. www.granlund.fi
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Monessa yrityksessä rakennushankkeen vastuullisuus määritellään ympäristösertifikaattien kautta Onko se riittävä tapa vastuullisuuden osoittamiseen? Ympäristövastuusta voi tulla kannattava osa rakentamista, jos tekoja johdetaan ylätasolta, ei yksittäisen rakennushankkeen näkökulmasta.

Milloin olet viimeksi pysähtynyt pohtimaan, mitä rakennushankkeen ympäristösertifikaatilla saavutettiin verrattuna tavanomaiseen rakentamiseen? Sertifikaatit ovat erinomaisia työkaluja edistämään esimerkiksi rakennushankkeen materiaalitehokkuutta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. Sertifioinnit ovat myös vieneet alaa eteenpäin muun muassa parantamalla työmaiden jätehuoltoa, energiaseurantaa ja dokumentointia.

Hiilineutraaliustavoitteiden kannalta sertifioinnit ohjaavat kuitenkin vain heikosti esimerkiksi kohti vähähiilistä rakentamista. Hiilijalanjälkeä koskevat vaatimukset ovat tällä hetkellä pikemminkin toteavia kuin ohjaavia, eivätkä näin ollen kannusta vähähiilisten ratkaisujen hyödyntämiseen hankkeissa.

Hankkeiden tulisi olla kunnianhimoisempia, jotta sertifiointi ei ole vain päälle liimattu leima, vaan kiinteä osa rakennushanketta. Sertifioinnin pitäisi kannustaa projektitiimiä miettimään tavanomaista parempia ratkaisuja. Parhaaseen tulokseen päästään, kun haastetaan rakennuttamistoiminta parantamaan ympäristövastuullisuuta johdetusti.

Vastuullinen rakennuttaminen alkaa johtamisesta

Vastuullinen rakentaminen ja omien toimintamallien kehittäminen vaatii johdettua toimintaa. Ympäristövastuulliset päätökset eivät saisi jäädä yksittäisen projektipäällikön, suunnittelijan tai energiakonsultin harteille. Vastuullisuutta pitää johtaa.

Työ alkaa kauan ennen rakennushanketta. Ensin pitää määritellä isot linjat. Kun johtamismalli on kunnossa ja toimintatavat ovat selvät, ympäristöluokituksen tehtäväksi jää asian todistaminen. Rakennushankkeen aikana päästään helpommalla, kun organisaatiolla on valmiit toimintatavat, esimerkiksi työmaan energiankäyttöön, kiinteistön hiilijalanjäljen pienentämiseen ja energiamittarointiin.

Ympäristövastuullisia toimintamalleja noudattamalla saavutetaan BREEAM- tai LEED-sertifioinnin tavoitteet – sekä lisäksi muita arvoja. Kiinteistö toimii alusta lähtien tarkoituksenmukaisella tavalla, tilat ovat muuntojoustavat ja ylläpitokulut edulliset.

Parhaat edellytykset vihreälle rahoitukselle

Energia- ja ympäristökonsultteina meidän tehtävämme on auttaa rakennuttajia pääsemään strategiatasolta järkeviin käytännön tekoihin. Yhdessä luomme organisaatioon toimintamalleja, jotka ovat kestäviä koko liiketoiminnan kannalta.

Kokonaisvaltaisesti johdettu ympäristövastuullisuus luo uskottavuutta myös rahoittajien suuntaan. Kesken hankkeen ei tarvitse tehdä hätäisiä suunnanmuutoksia, vaan suunnittelua ja rakentamista ohjataan alusta lähtien niin, että tarjolla on myös vihreää rahoitusta. Kokonaisvaltainen ennakointi onkin ympäristövastuussa selvästi kannattavampi vaihtoehto kuin yksittäiset ponnistukset.

Viimeisimmät näkökulmat

Ulla Nykter ja Teemu Salonenhttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/ulla-nykter-ja-teemu-salonen/