Kokeile kuukausi maksutta

Talotekniikkaa tarvitaan ympäristövaikutusten pienentämiseen

Tietoa kirjoittajasta Katja Pekkanen
Projektit-toiminnoista vastaava johtaja, Are
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Suomella on kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet, joiden saavuttaminen edellyttää kiinteistöjemme entistä järkevämpää käyttöä. Rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta, ja rakennukset aiheuttavat yli 30 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Valtaosa rakennusten ympäristövaikutuksista syntyy käytön aikana. Rakennusala voisi vaikuttaa myös näihin päästöihin, mutta se vaatii sitä, että talotekniikan ammattilaisia kuunnellaan aiempaa aikaisemmin.

Rakennusalalla puhutaan paljon yhteistyön lisäämisestä. Sen tiedetään lisäävän tuottavuutta ja parantavan laatua, mutta valitettavan usein yhteistyön hyötyjä arvioidaan nimenomaan rakennusprosessin näkökulmasta. Alalla olisi paljon enemmänkin annettavaa vastuullisuuteen, jos suunnitteluvaiheessa ajateltaisiin enemmän rakennusten käytönaikaisen hukan ja hävikin vähentämistä – ja valtaosa käytönaikaisista kustannuksista liittyy talotekniikkaan.

Vastuullisuus on kyllä nykyään rakennuksen tilaajan, esimerkiksi sijoittajien ja julkisten toimijoiden, pöydällä. Sijoittaja ajattelee rakennuksen koko elinkaarta, mutta tämä toive ei aina välity vaatimuksena rakennusurakoitsijalle, saati talotekniikkaurakoitsijalle. Prosessin aikana vastuullisuustavoitteet jäävät kauniiksi sanoiksi projektisuunnitelmiin, ja lopulliseksi toteuttajaksi valitaan investointikustannuksiltaan edullisin tekijä.

Urakoitsija päätyykin tekemään niitä asioita, joita häneltä sopimusten puitteissa odotetaan, ei yhtään enempää tai vähempää. Pääurakoitsija pilkkoo rakennusvaiheet alihankkijoille, ja tilaajan alkuperäinen ajatus rakennuksen elinkaaren aikaisesta vastuullisuudesta hukkuu sopimuspykälien joukkoon.

Talotekniikan rakentajan ja kiinteistön ylläpidon olisi mahdollista tehdä paljon nykyistä isompia ympäristötekoja, jos talotekniikka otettaisiin aiemmin mukaan. Useimmiten siinä vaiheessa, kun talotekniikka pääsee hommiin, on asiat jo suunniteltu, laskettu ja sovittu. Esimerkiksi energiavirtojen tehokkaassa hyödyntämisessä kiinteistön sisällä olisi paljon potentiaalia, mutta energiavirtojen kierrätystä on myöhäistä suunnitella, kun talotekniset ratkaisut on jo lukittu osana toteutussuunnittelua. Ja vaikka talotekniikkatoimija pääsisi tarjoamaan urakkaa, jossa se itse vastaa myös taloteknisestä suunnittelusta, niin hankkeeseen valitaan investoinniltaan halvimman neliöhinnan talotekniikkatarjous täysin riippumatta kiinteistön käytönaikaisista kustannuksista.

Rakennusalaa leimaa myös oman liiketoiminnan suojaaminen ja riskien siirtäminen eteenpäin seuraavalle hankintaketjun portaalle. Käytännön esimerkki tällaisesta on se, ettei suunnitteluvaiheessa tehtyjä, jo digitaalisessa muodossa olevia suunnitelmia ja laskelmia anneta urakoitsijoille sähköisesti helposti käytettävässä muodossa vaan esimerkiksi pdf-dokumentteina. Jokainen talotekniikkaurakoitsija, joita on usein kymmeniä, laskee siis kuvista uudestaan, montako metriä johtoa, putkia tai kuinka monta ruuvia kohteeseen tarvitaan. Tämä tieto olisi jo helposti saatavissa suoraan suunnitelmista, mutta sitä ei haluta antaa, jotta määräriski saadaan siirrettyä urakoitsijalle.

Rakennusalan vastuullisuuden kehittäminen vaatii yhteistyötä ja sitä, että kiinteistön energiankäyttöä ja sisäolosuhteita simuloidaan suunnitteluvaiheessa paljon nykyistä laajemmin. Investointivaiheessa on oltava jo mukana kaikki tieto, joka auttaa rakennuksen ympäristökuorman vähentämisessä sen koko elinkaaren ajalta. Tämä vaatii myös tilaajilta nykyistä tiukempaa ohjausta. Kun sopimuksissa ei puhuta vain ajasta ja rahasta, vaan myös elinkaarivaatimuksista, ohjaa se alan toimijat entistä parempaan ja avoimempaan yhteistyöhön myös ympäristön eduksi.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Talotekniikkaa tarvitaan ympäristövaikutusten pienentämiseen”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Katja Pekkanenhttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/katja-pekkanen/