Terveet tilat -ohjelma etenee kohti toteutusta

Tietoa kirjoittajasta Marika Paavilainen
Hallitusneuvos, valtioneuvoston kanslia, Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman hankejohtaja
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Terveet tilat 2028 -ohjelman toimeenpano alkaa. Ministeriötaso on jo järjestäytynyt, ja pääsihteeristö alkaa syyskuun aikana koota hankeryhmää ja viritellä johtoryhmän kanssa budjettia sekä parlamentaarisia yhteyksiä kestämään yli vaalien.

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien ihmisten hoitoa ja kuntoutusta.

Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset arvioidaan säännöllisesti.

Uuden toimintatavan pitäisi parantaa esimerkiksi päiväkotien, koulujen ja kasarmien sisäilmatilannetta. Tämä edellyttää, että sisäilmaongelmien tunnistaminen, selvittäminen ja niihin puuttuminen kuuluvat hyvän kiinteistönpidon arkeen. Kun ongelmia ilmaantuu, ne osataan tunnistaa ja ratkaisu löydetään ripeästi.

Suomessa on urakoitu rakennusten kosteus- ja homeongelmien ratkaisemiseksi hyvällä menestyksellä. Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman valmistelussa todettiin, että sisäilmaongelmaa on katsottava laajempana kysymyksenä ratkaisujen löytämiseksi. Kosteus- ja homekysymykset ovat edelleen ytimessä. Laajempaa otetta edellyttävät kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen ja käyttäjien huomioon ottaminen.

Terveet tilat 2028 -ohjelma painottuu sisäilman laatuun julkisissa rakennuksissa julkisia palveluita tarjoavien ja käyttävien ihmisten suojelemiseksi.

Tällä hetkellä yleisimpiä sisäilmaongelmien syitä julkisissa rakennuksissa ovat puutteellinen tai väärin toimiva ilmanvaihto, kosteus- ja homevauriot, lämpötilaongelmat, mineraalikuitupölyongelmat sekä kemialliset epäpuhtaudet ja radon. Sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa esiintyy usein monia haittatekijöitä yhtä aikaa. Yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa tarkoitus on kehittää kestäviä kiinteistön hallinnan strategisia käytäntöjä.

Terveet tilat 2028 -ohjelman toimet kytkeytyvät tiiviisti työhön, jota tehdään jo nyt kunnissa, aluehallinnossa, ministeriöissä ja lukuisissa järjestöissä ja yrityksissä. Ohjelma tukee ja tehostaa tätä työtä.

Toimintatapojen ja niihin liittyvien asenteiden muutos vie aikansa. Suomessa muutos halutaan toteuttaa tulevien kymmenen vuoden aikana. Rakennuskannan kunto, sisäilman laatu ja rakennusten sopivuus käyttötarkoitukseensa edellyttävät tulevaisuudessa merkittäviä investointeja uudis- ja korjausrakentamiseen. Tämä tilanne olisi nähtävä mahdollisuutena suunnitella tilat joustaviksi, käyttää luotettavia materiaaleja sekä siirtyä oikea-aikaiseen ja ennaltaehkäisevään kiinteistönpitoon.

Mistä lähdetään liikkeelle? Ihmisten hoitoa tehostetaan riippumatta siitä, missä tiloissa oireilu on alkanut. Heti ohjelmakauden alusta lähtien tullaan selvittämään keinoja parantaa sisäilmaongelmista kärsivien hoitoa sekä kehittämään kuntoutusta vaikeasti oireilevien tueksi.

Rakentamisen ohjaus jatkuu. Vuonna 2018 käynnistetään myös kosteudenhallintaan liittyvää koulutusta rakennushankkeen eri osapuolille. Hyvistä kokemuksista ja toimintamalleista viestitään avoimesti.

Vuonna 2019 on tarkoitus aloittaa selvitys, jonka tavoitteena on kehittää malleja muunneltavien ja terveellisten tilojen suunnitteluun ja tuotantoon.

Työtä ja etenemistä kohti kuntien ja valtion rakennuskannan kunnon paranemista ja sisäilmaongelmista kärsivien määrän vähenemistä voi seurata täällä.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Terveet tilat -ohjelma etenee kohti toteutusta”

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi