Kokeile kuukausi maksutta

Tuotekehitystyötä tukeva suunnitelmallinen ja ennakoitu tuotetestaus kannattaa myös rakennusalalla

Tietoa kirjoittajasta Kari Uusitalo
Kari Uusitalo toimii Eurofins Expert Servicen Rakentaminen-liiketoimintayksikön päällikkönä. Eurofins Expert Services on tuotetestauksen ja sertifioinnin huippuosaaja. Teemme liki 200 ammattilaisen voimin töitä päivittäin sen eteen, että meillä kaikilla on turvallinen elinympäristö.
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Paineet tuotekehitystyön onnistumiseen kertaheitolla ovat kovat kun aikaa, rahaa ja resursseja ei ole hukattavaksi. Mikäli toivomuksissa on hallittu markkinoille tulo vähemmällä sydämentykytyksellä, kannattaa alusta asti panostaa suunnitelmalliseen ja kokonaisvaltaiseen tuotekehitystestaukseen. Tiedätkö sinä miten rakennusalan tuotteiden, rakenteiden sekä järjestelmien testauksen voi toteuttaa mahdollisimman jouhevasti?

 

Toimitammeko sitä, mitä lupaamme? 

Tuotekehitysprosessi on hermoja raastavaa ja paineistettua työtä. Kilpailu markkinoilla kuin markkinoilla on kovaa, kehitystahti kiristyy uusien teknologioiden myötä ja kilpailevia tuotteita ponnahtaa joka maailman kolkasta.

Pelkona jokaisen tuotepäällikön, asiantuntijan ja toimitusjohtajan päässä on, että kehitettävän tuotteen kilpailukyky tai ominaisuudet eivät olekaan sitä mitä ollaan suunniteltu. Mitä jos pitkään kehitetty tuote ei loppuviimein läpäisekään alan turvallisuus- tai kestävyysvaatimuksia? Entä jos markkinoinnin ja myynnin virittämiä lupauksia ei pystytäkään lunastamaan ja tuote on pettymys? Pahimmassa tapauksessa tämä voi romuttaa yritysmaineen pitkäksi aikaa. Paineet onnistumiselle ovat valtavat.

 

Testaamisella hallittua markkinoille tuloa – suunnitelmallisuutta ja ennakointia

Miten rakennusalan tuotteet, rakenteet ja järjestelmät menevät läpi testeistä ja päätyvät hallitusti ja lupausten mukaisina markkinoille? Kun tuotekehitystestausta tehdään jo alusta asti suunnitelmallisesti ja kokonaisuus mielessä pitäen, päädytään tilanteeseen, jossa viimeisen vaiheen “kovista testeistä” mennään läpi että heilahtaa. Tällöin päästään markkinoille tuotteiden kanssa, jotka ovat turvallisia, terveellisiä, kestäviä ja ennen kaikkea juuri sellaisia, kuin ollaan luvattu.

Valitettavan usein tuotetestausta mietitään vasta tuotekehitysprosessin Call-to-Market tai Product-Launch vaiheessa tuotekehitysprosessia kun tuotteelle tarvitaan CE -merkkiä tai sertifikaattia. Kiire on kova ja tiedostamme, että joskus testaus nähdään “pakollisena” portinvartijana“. Vaikka testausten läpimenoajat ovat nopeat, kiire tekee kuitenkin aina tehtävänsä etenkin, jos tuotteen koko laajuutta tai elinkaarta ei ole mietitty etukäteen. Oikein suunnitelluilla, ennakoiduilla ja kokonaisuudet huomioon ottavilla testauskäytännöillä varmistetaan, että tuotteet tulevat hallitusti markkinoille ja juuri sellaisina kuin ne on tarkoitettukin.

Usein edessä on tilanteita, joissa suoritetaan standardien mukaiset testit ajatellen tiettyä markkinaa ja tiettyjä käyttötarkoituksia…huomataksemme myöhemmin, että tuote tarvitseekin lisätestejä toisiin tilanteisiin, joita ei oltu ennakkoon tuotteesta edes ajateltu. Joissain tapauksissa rakennustuotteen valmistaja saattaa kokea karvaan pettymyksen, jos vuosikausia kehitelty tuote ei täytäkään sille asetettuja vaatimuksia. Pettymys voi olla valtava etenkin silloin, jos ensimmäiset testaukset tuotteelle tehdään vasta viime metreillä ja julkaisupäivämäärä on kiinnitetty.

Mikä lääkkeeksi? Entä jos miettisimmekin tuotetestausta suunnitelmallisesti hallittuna kokonaisuutena: Monet yritykset hyötyisivät jo taloudellisestikin siitä, että esitestausta tehtäisiin aikaisessa vaiheessa, jotta varmistetaan että tuote on menossa sinne minne pitääkin. Esitestauksilla saavutetaan se, että kun on aika mennä viimeiseen “kovaan testiin”, sinne mennään tuotteella, jota ollaan jo pystytty testien avulla parantamaan ja itse testi menee läpi suunnitellusti ilman turhia jännityksiä. Tällöin markkinoille tulo on selvästi suunnitellumpaa ja täsmällisempää –  ja asiantuntijoiden työ ohjautuu oikeisiin asioihin ja sitä kautta ajankäyttö tehostuu.

 

Testing for Life – Miksi testaamme? 

Rakennusalan säätely ja lait määrittävät pitkälti sen, mitä standardien mukaisia testejä erilaisille tuotteille, rakenteille ja järjestelmille tulee tehdä, jotta ne voidaan hyväksyä tai sertifioida. Testit myös vaihtelevat sen mukaan, minne markkinoille tuotetta tai järjestelmää ollaan viemässä. Testausta ei kuitenkaan tulisi ajatella pelkästään välttämättömänä pakkona, vaan enemmänkin oleellisena osana suunnitelmallista tuotekehitystä ja koko liiketoimintaa. Testaamisella lisätään tuotteiden turvallisuutta ja objektiivisuutta, lisätään terveyttä, varmistetaan ympäristöystävällisyys, lisätään luotettavuutta, poistetaan epävarmuutta ja vaihtelevuutta.

 

Keskity ydinliiketoimintaan ja ulkoista luotettavalle kumppanille

Kun tuotekehitystestausta ja sitä kautta varmuutta tuotteen menestymiseen lisätään jo hyvissä ajoin, voidaan liiketoiminnassa suunnata paremmin resursseja muuhun toimintaan.

Monet rakennusalan tuotevalmistajat ovat ymmärtäneet, että heidän ydintoimintaansa on itse tuotteiden myynti ja markkinointi, sekä koko yrityksen brändin kehittäminen. Tuotekehitys on edelleen keskiössä, mutta se nähdään muuttuvan kulun osa-alueena, josta voidaan ulkoistaa osa-alueita kuten esimerkiksi testausta. Testauksen, hyväksynnän ja sertifioinnin ammattilaiset tuntevat rakennusalan säädökset perinpohjaisesti ja toimivat tarvittaessa tuotekehityksen tukena koko tuotekehityskaaren ajan.

Kun testaaminen on ydintoimintaa, tulee työ tehtyä hyvin. Meille testauksen ammattilaisille on arkipäivää suunnitella kokonaisuuksia ja sitä millaisia testejä ja arviointia kannattaa tehdä missäkin vaiheessa. Silloin rakennustuotteiden valmistajat pystyvät palvelemaan mahdollisimman laajaa skaalaa asiakkaita koko tuotteen elinkaaren ajan.

 

Riippumattomuus, luotettavuus ja asiantuntijuus kuuluvat kolmannen osapuolen tuoteominaisuuksien määrittäjän ehdottomiin perusedellytyksiin. 

Tuotetestaamisen ammattilaiset eivät ole tuotekehittäjiä vaan testaajia, jotka auttavat oivaltamaan miten tuotteista saadaan juuri sellaisia, joita halutaankin ja jotka ovat turvallisia, terveellisiä ja kestäviä.

 

Eurofins. Testing for Life.
Eurofins Expert Services

Kari Uusitalo
Rakentaminen-liiketoiminnan päällikkö, Eurofins Expert Services Oy

PS: Haluatko tietää lisää Eurofins Expert Servicen rakennusalan testaus-, hyväksyntä- ja sertifiointipalveluista? Lue lisää verkkosivuiltamme ja ota yhteyttä mieltä askarruttavissa asioissa! 

Katso Eurofins Expert Services yritysvideo tästä.

Viimeisimmät näkökulmat