Kokeile kuukausi maksutta

Unohtuuko laki rakenteellisen turvallisuuden varmentamisesta?

Tietoa kirjoittajasta Juha Kukkonen
Osastopäällikkö, Sweco Rakennetekniikka
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Lain mukaan laajarunkoisten rakennusten rakenteellinen turvallisuus tulisi varmentaa, mutta tapahtuuko mitään?

Laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista tuli voimaan 1.4.2015 ja se koskee ennen lain voimaantuloa rakennusluvan saaneita rakennuksia. Lain tarkoituksena on varmistaa kantavien rakenteiden turvallisuus erityisesti rakennuksissa, joissa on pitkiä jännevälejä ja joita käyttää samanaikaisesti suuri joukko ihmisiä. Laki koskee myös maneeseja ja eläinsuojia.

Laissa on esitetty kaksi takarajaa arvioinnin suorittamiselle, joista ensimmäinen tulee vastaan jo 31.3.2017 ja toinen 31.3.2019. Ensimmäinen takaraja koskee rakennuksia, joiden suunnittelusta tai rakentamisesta ovat vastanneet toisistaan riippuvaiset tahot tai on vastannut runkotoimittajasta riippuvainen taho. Tällaisten rakennusten on todettu olevan riskialttiimpia rakenteellisille ongelmille johtuen mm. siitä, että mahdollisesti kukaan ei ole kantanut kokonaisvastuuta rakenteiden toimivuudesta.

Tarkastettavana paljon nuorta rakennuskantaa

Noin 10 000 rakennuksen arvioidaan kuuluvan kaiken kaikkiaan tämän lain piiriin. Kyseessä oleva rakennuskanta on nuorta – pääsääntöisesti rakennusten ikä on alle 50 vuotta. Kantavien rakenteiden riskitekijät koostuvat yleensä rakennuksen puutteellisesta huollosta ja väärästä käytöstä, suunnittelu- ja toteutusvirheistä sekä rakenteiden ikääntymisestä. Näiden tekijöiden yhdistyessä on onnettomuusriski suurin, kuten olemme onnettomuustutkintalautakunnan raporteista saaneet todeta – sortumaan on ollut harvoin yksittäistä syytä, vaan se on ollut useiden tekijöiden summa.

Käsitykseni mukaan näistä 10 000 rakennuksesta on arvioitu tähän mennessä vain murto-osa, ehkä noin 500 rakennusta.  Laki on kuitenkin ollut jo reilun vuoden voimassa. Rakennusvalvonnat ovat eri puolilla Suomea tiedottaneet asiasta parhaansa mukaan, ja julkishallinnon omistuksessa olevia rakennuksia onkin aloitettu enenevissä määrin arvioimaan. Yksityisellä puolella on ollut hiljaisempaa.

Johtuuko tehtyjen arviointien vähyys vielä lain uutuudesta vai pelätäänkö sen mahdollisesti aiheuttamia korjauskustannuksia ?

Kokemukseni perusteella rakenteiden arviointi on ollut kuitenkin hyödyllistä. Rakennusten omistajat ovat saaneet tarpeellista tietoa rakenteiden kunnosta. Arvioinneissa on paljastunut rakenteellista turvallisuutta vaarantavia puutteita, vaurioita tai virheitä, joihin on pystytty vaikuttamaan ajoissa.

Seuraamuksista vastaa rakennuksen omistaja

Laissa määritetty arviointitodistus on esitettävä pyynnöstä viranomaiselle ja vuoden kuluessa arvioinnin suorittamisesta on laadittava kantavien rakenteiden ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje, joka on myös esitettävä pyynnöstä viranomaiselle. Tämän tarkoituksena on kantavien rakenteiden kunnon systemaattinen seuranta koko rakennuksen käyttöiän ajan.

Ei ole kuitenkaan samantekevää miten arviointi suoritetaan, koska kustannusten minimointi arvioinnissa voi tarkoittaa silloin riskien maksimointia.

Arvioinnista aiheutuva kustannus on pieni raha verrattuna niihin seurauksiin, joita omistajat ja käyttäjät voivat pahimmassa tapauksessa joutua kohtaamaan. Rakennuksen omistaja on kuitenkin viime kädessä vastuussa seurauksista.

Tällä vauhdilla kaikkia rakennuksia ei pystytä arvioimaan lain asettamaan takarajaan mennessä, sillä arviointeihin käytettävissä olevat henkilöresurssit ovat rajalliset. Jää nähtäväksi, kuinka lainsäätäjä reagoi asiaan.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Unohtuuko laki rakenteellisen turvallisuuden varmentamisesta?”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Juha Kukkonenhttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/juha-kukkonen/