Kokeile kuukausi maksutta

Urakoitsija konkurssiin, miten käy kesken jääneen työmaan?

Tietoa kirjoittajasta Ville Laine
Osakas, Properta Asianajotoimisto oy
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Järkevä tilaaja varautuu mahdollisiin urakoitsijan suoritushäiriöihin monin keinoin jo etukäteen muun muassa tarkastamalla urakoitsijan taloudellisen suorituskyvyn mittareita, sopimalla maksuista työmaan etenemisen mukaan ja sopimalla rakennusaikaisesta vakuudesta työn suorittamisen turvaksi. Vaikeina aikoina urakoitsijan konkurssi voi kuitenkin yllättää. Konkurssin ajoittuessa rakennusvaiheeseen, tulee tilaajan hallita keskeiset toimintamallit ja menettelytavat urakkasopimuksen purkamisesta ja vaatimusten esittämisestä, työmaan dokumentoinnista ja urakan töiden loppuun saattamisesta.

Riippumatta urakkamuodosta, urakkasopimukset on tehty yleensä Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 perustuen. Mainittuja ehtoja käytetään sekä pääurakka- että aliurakkasuhteissa. YSE-ehdoissa (YSE 79 §) konkurssi on mainittu urakkasopimuksen purkuperusteena, mutta pelkästään urakoitsijan konkurssi ei muodosta tilaajalle yksinomaista oikeutta purkaa urakkasopimusta. Konkurssipesällä on nimittäin konkurssilain 3 luvun 8 §:n mukaisesti oikeus sitoutua sopimukseen, ja jos se näin tekee, tilaaja ei saa purkaa sopimusta. Pesän sitoutuminen urakkasopimuksen täyttämiseen edellyttää hyväksyttävän vakuuden antamista tilaajalle. Pesälle tulee varata tilaisuus sitoumuksen antamiseen ennen urakkasopimuksen purkamista.

Sopimuksen purkutilanteessa myös takaajalle tulee varata YSE-ehtojen 87 §:n mukaan oikeus ottaa urakka loppuun suorittaakseen, jos se voi tapahtua asianmukaisen työnjohdon alaisuudessa. Takaajalle tulee ilmoittaa purkamisesta ja varata 14 vuorokautta ilmoituksen antamiseen.

Työmaalla tulee järjestää YSE 82 §:n mukainen katselmus, jossa todennetaan työmaan valmiusaste ja työmaalla olevat rakennustarvikkeet sekä mahdollisuuksien mukaan tehdään luettelo niiden omistajista. Katselmukseen kutsutaan konkurssipesän ja takaajan edustus, ja myös työmaan muut urakoitsijat voivat osallistua siihen (YSE 82 §). Töitä ei tule jatkaa ennen katselmuksen pitämistä kuin pakottavista syistä.

Tilaajan on myös syytä esittää vaatimukset aiheutetusta vahingosta konkurssipesälle sekä rakennusaikaisen vakuuden antajalle rakennusaikaisen vakuuden voimassaoloaikana.

YSE-ehtojen 82 §:n mukaan tilaajalla on oikeus sopimuksen purkutilanteessa käyttää työmaalla olevia rakennustavaroita urakan loppuun saattamiseen. Tämän ehdon sitovuus alihankkijoihin nähden voi muodostaa tulkintaepäselvyyksiä, ja konkurssitilanteessa voidaan joutua selvittelemään rakennustavaroiden omistussuhteita.

Kun työmaa on inventoitu ja tarpeelliset ilmoitukset on tehty, tilaaja yleensä huolehtii urakan loppuun saattamisesta. Usein työt tulevat kalliimmiksi kuin alkuperäisen urakkasopimuksen mukaan toteutettuina muun muassa siitä syystä, että jatkavia urakoitsijoita on vaikea löytää. Töiden loppuun saattamisessa tulee noudattaa säästäväisyysperiaatetta. Tämä voi tarkoittaa lopputöiden kilpailuttamista. Arviointi suoritetaan kuitenkin tapauskohtaisesti.

Keskeistä on pystyä perustelemaan konkurssipesälle ja takaajalle, että urakan loppuun saattamisessa on pyritty edulliseen lopputulokseen kohtuuden mukaan käytettävissä olevin keinoin.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Urakoitsija konkurssiin, miten käy kesken jääneen työmaan?”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Ville Lainehttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/ville-laine/