Kokeile kuukausi maksutta

Virheellinen tuotetieto syö yrityksen luotettavuutta

Tietoa kirjoittajasta Mikko Särkikangas, e21 Solutions
Mikolla on yli 20 vuoden kokemus verkkopalveluiden tuottamisesta teollisuuden ja teknisen kaupan yrityksille. Hän toimii myyntijohtajana e21 Solutions Oy:ssä, joka kasvattaa yritysten liiketoimintaa digitalisoimalla B2B-myyntiä ja asiointia. Keskeisiä ratkaisuja ovat B2B-verkkokaupat ja asiointipalvelut, tarjoustyökalut ja tuotetiedonhallinta. www.e21.fi
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Ajankohtaisella ja laadukkaalla tiedolla on yllättävän suuri merkitys sekä ostopäätökseen että koko yrityksen luotettavuuden rakentumiseen. Jos ostotilanteessa saat tuotteista vanhentunutta tai virheellistä tietoa, millaisen mielikuvan ja kokemuksen se sinulle jättää? Miten se vaikuttaa luottamukseesi yritystä kohtaan? Asioitko heidän kanssaan mielellään vielä uudelleen – riippumatta siitä, saitko tarvitsemasi tuotteen ja vieläpä sopuhintaan?

Tuotetiedon hallinta on ehyen asiakaskokemuksen pohja

Erityisesti rakennustuoteteollisuuden yritykset elävät ja hengittävät tuotetietoa. Tuotetiedon hallintaa voidaan liioittelematta pitää koko myynnin kivijalkana. Olisi kuitenkin hyvin lyhytnäköistä jättää se vain myynnin tai markkinoinnin asiaksi. Tuotetiedon hallinta koskettaa koko yrityksen eri toimintoja, helpottaa niiden välistä yhteistyötä ja tuo toimintaan läpinäkyvyyttä.

Jos yrityksen sisällä on monta henkilöä vastaamassa tuotteeseen liittyvistä tiedoista, voi tiedosta olla monta eri versiota eri paikoissa. Vaarana onkin se, ettei kenelläkään ole varmaa tietoa siitä, mikä tiedosta on ajan tasalla. Selvittely vie helposti lukemattomia ylimääräisiä työtunteja niin myynniltä kuin asiakaspalvelulta. Pahimmillaan seurauksena on niiden asiakkaiden menettäminen, joille virheellisten tuotetietojen selvittelystä aiheutuva ajan (ja sitä myötä rahan) menetys osoittautuu kynnyskysymykseksi. Siitäkin huolimatta, että tyytyväisyys itse tuotteisiin olisikin korkea.

Tuotetiedon hallinta on siis merkittävä tekijä yrityksen liiketoiminnassa. Ja mikä on merkittävä tekijä yritykselle, kuuluu olla mitä merkittävin asia myös johdolle. Toimivalla tuotetiedon hallinnalla tehostetaan prosesseja myynnistä tuotantoon. Se auttaa johtoa näin pitämään myös langat käsissään entistä paremmin. Ei siis ole lainkaan kärjistettyä sanoa, että mikäli johto on kiinnostunut liiketoimintansa kehittämisestä on sen oltava kiinnostunut myös tuotetiedon hallinnasta.

Vuoden sykli on auttamatta liian pitkä

Tämän päivän jatkuvasti uudistuvissa digitaalisissa ympäristöissä ei ole sijaa tarkastella mitään toimintaa vain kerran vuodessa. Tuotetiedon päivitysrytmin ja julkaisun on kuljettava yhtä matkaa tuotevalikoiman päivittymisen kanssa. Mikäli siihen käytettävät resurssit halutaan pitää kohtuullisina – ja säästyä ylimääräisiltä harmailta hiuksilta ja niin talon sisäisiltä kuin asiakkaille asti näkyviltä sähläyksiltä – ainoa järjellinen vaihtoehto on nykyaikainen ja automatisoitu keskitetty tuotetiedon hallinta.

Printtikatalogeille (ja jälkikäteen tulostetuilla irtolehdilläkin) on toki vielä paikkansa. Digitaaliset palvelut ovat kuitenkin lähtökohta ja edellytys alalla kuin alalla, ettei pelkällä pdf:ksi muutetulla tuoteluettelolla enää paljon pääse kehuskelemaan. Printtiluetteloihin nojaavaan toimintamalliin tyytyessä jätetään digitalisaation potentiaali hyödyntämättä.

Keskitetty tuotetiedon hallinta luo pohjan digitaaliselle liiketoiminnalle

Keskitetty tuotetiedon hallinta mahdollistaa liiketoiminnan laajentaminen digitaaliseen ympäristöön. Se on myös keskeinen tekijä hakukoneoptimoiduille sisällöille ja sitä kautta tuotteiden ja yrityksen näkyvyydelle sekä verkkolöydettävyydelle.

Monipuoliset, niin asiakasta, myyjää kuin koko organisaatiota aidosti palvelevat digitalisoidut ja automatisoidut palvelut ovat tulevaisuuden kehityksen peruspilari. Jos aiot pärjätä kilpailussa ja kehittää toimintaa, täytyy myös tuotetiedon hallinnan olla kunnossa. Tämän päivän valveutunut asiakas arvostaa ja vaatii sujuvuuden lisäksi luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Näiden vaikutusta ostopäätökseen ei ole varaa väheksyä.

Haluatko tietää enemmän keskitetyn tuotetiedon hallinnan vaikutuksista yrityksesi toimintaan muun muassa tehokkaamman myynnin ja paremman asiakaskokemuksen kautta? Lue lisää uudistetusta Keskitetty tuotetiedon hallinta -pikaoppaastamme tai ota yhteyttä, niin kerromme ja etsimme sinulle parhaiten sopivat ratkaisut.

 

Yhteistyöterveisin,

Mikko Särkikangas

Myyntijohtaja, partneri

www.e21.fi

 

Viimeisimmät näkökulmat

Mikko Särkikangas, e21 Solutionshttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/mikko-sarkikangas-e21-solutions/