Rakennuslehti - Miimu Airaksinen, Mikko Nousiainen

Airaksinen on RIL:n toimitusjohtaja ja Nousiainen FiGBC:n toimitusjohtaja