Kokeile kuukausi maksutta

Rakennusala on yksi suurimmista luonnonvarojen kuluttajista ja siksi sillä on tärkeä rooli luonnonvarojen käytön tehostamisessa ja vähentämisessä. Ympäristökuormitusta voidaan merkittävästi vähentää kiertotalouden keinoin eli uusiokäyttämällä rakennus- ja purkujätettä, joka vähentää tarvetta uusien tuotteiden valmistukselle. Samalla poistuu uuden tuotteen valmistuksen aiheuttamat päästöt ja jäte. Kiertotaloudella tarkoitetaan mallia, jossa olemassa olevat materiaalit hyödynnetään mahdollisimman pitkälle kunnostamalla, kierrättämällä, lainaamalla, vuokraamalla tai uusiokäytöllä. Tämä pidentää tuotteen elinkaarta. Raaka-aineita, kuten metallia, akkumineraaleja ja muovia, kuluu myös rakennustuotteiden valmistukseen ja rakennusyritysten on otettava myös tämä ympäristökuormitus huomioon laskiessaan hiilijalanjälkeään. Kiertotalouden periaatteita voidaan kuitenkin helposti soveltaa myös esimeriksi työkaluihin: työkaluja voidaan lainata tai vuokrata lyhyeen käyttöön, työkaluvalmistajat voivat hyödyntää kierrätettyjä materiaaleja tuotannossaan ja vanhat tai rikkoutuneet työkalut voidaan kierrättää tai uusiokäyttää lähes täysin.

Laitteet palveluna

Laitteet palveluna tarkoittaa laitteen tilausperusteista käyttöä maksua vastaan sen sijaan, että laite ostettaisiin suoraan omaan käyttöön. Laite palveluna on yleisesti käytetty keino vähentää kustannuksia. Aihe on aina ollut tärkeä ja viime vuosien materiaalikustannusten nousun myötä siitä on tullut entistä tärkeämpi, kun kasvavat kustannukset heikentävät yritysten tulosta. Siirtymällä laitteet palveluna -malliin rakennusyritykset välttyvät laitteiden hankintaan liittyviltä kertakustannuksilta ja laitteen koko elinkaaren aikana sen huoltoon ja korjauksiin kuluu vähemmän aikaa ja rahaa, koska niistä vastaa palveluntarjoaja. Sama periaate koskee kadonneiden tai varastettujen työkalujen korvaamista, sillä palvelusopimukseen kuuluu yleensä vakuutus katoamisen varalle.

Hiltin Työkalupalvelu rakentuu tälle periaatteelle. Työkalupalveluratkaisu tarkoittaa sitä, että asiakas saa tarvitsemansa työkalut käyttöönsä määräajaksi kiinteällä kuukausikustannuksella. Sopimuskauden päätyttyä työkalut palautuvat Hiltille, joka huolehtii niiden kierrättämisestä tai uusiokäytöstä. Tilausperusteinen käyttö siis vähentää asiakkaan liiketoiminnan hiilijalanjälkeä työkalujen osalta minimiin, luo taloudellisia hyötyjä ja kytkee kalustoratkaisut osaksi toimivaa kiertotalousprosessia.

Kiertotalous Hiltillä

Hiltin työkalut ovat keskimäärin yli 70 prosenttisesti metallia. Uusien työkalujen valmistuksessa käytetään 27 % kierrätettyä materiaalia, joka on selvästi yli globaalin keskiarvon. Valmistuksessa käytetty kierrätetty materiaali on metallia ja muovia. Hilti kantaa vastuun tuotteistaan niiden koko elinkaaren ajan ja edistää kestävää liiketoimintaa. Käytöstä poistuneet työkalut ja akut kerätään asiakkailta ilmaiseksi, jolla varmistetaan niiden asianmukainen uudelleenkäyttö tai kierrätys.

 

Hilti Työkalupalvelu

Työkalupalvelun perusperiaate on tehdä enemmän vähemmällä ja hyödykkeiden koko elinkaari perustuu kiertotalousmallille. Ratkaisun käyttöönotto alkaa kalustoanalyysilla, jossa selvitetään kaluston todellinen tarve ja optimoidaan kalustoratkaisu asiakkaan tarpeeseen. Optimoitu kalusto auttaa vähentämään ylimääräisten työkalujen aiheuttamaa hukkaa, jolla on positiivinen vaikutus materiaalin käytön vähentämisen lisäksi myös kustannuksiin. Nopea ja asiakkaalle ilmainen huoltopalvelu varmistaa, että työkalusta saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti sen koko elinkaaren ajan; huollettava työkalu palautuu takaisin asiakkaalle kolmen päivän sisällä, jolla on selkeitä tuottavuushyötyjä. Tarvittaessa asiakas voi hyödyntää huollon ajan myös Lainalaitepalvelua.

Tuotteen tullessa elinkaarensa päähän, palautuu se Hiltille. Hilti huolehtii työkalun asianmukaisesta jatkokäytöstä. Hilti voi hyödyntää varaosiksi ne komponentit, jotka vastaavat korkeisiin laatustandardeihin tai siirtää edelleen uutta vastaavan työkalun omaan lainalaitteistoonsa. Kaikki jäljelle jäävät työkalut ja materiaalit kierrätetään yhdessä paikallisen kierrätyskumppanin kanssa materiaalin uudelleenkäyttöä varten.

Hilti Työkalupalvelu on yksi ratkaisuista, jotka tukevat paremman tulevaisuuden rakentamista: tavoite on liiketoiminnan kestävyyden parantaminen. Hilti haluaa olla luomassa maailmaa, jossa rakennusteollisuuden negatiiviset vaikutukset ovat entistä pienemmät ja joka vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan. Rakennusalalla on käytettävissään keinot kestävämpään liiketoimintaan ja pitkän aikavälin menestymisen varmistamiseen ottamalla käyttöön liiketoimintastrategioita, joissa otetaan taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon ympäristö ja yhteiskunta.

Lue lisää työkalupalvelusta > ja kiertotaloudesta >

Viimeisimmät näkökulmat