Monet rakennuttajat luottavat kustannus- ja määrähallinnan ammattilaisten käsiin. Tehokas rakentamisen kustannusympäristön hallinta on yhdistelmä vahvaa kokemusta ja uutta teknologiaa.

Kun kustannukset ja niiden syntyperusteet ovat tiedossa, on mahdollista reagoida esimerkiksi ylisuuriin tarjouksiin tai suhdanteiden vaikutukseen.

“Vieläkin voi tavata rakennuttajia, jotka ovat sitä mieltä, että kyllä se urakoitsija sitten tietää, mitä heidän suunnitelmansa maksavat. Mielellään soisi, että myös tilaajalla olisi tieto siitä, mitä hankkeesta oikeasti kannattaa maksaa”, toimitusjohtaja Raimo Tanskanen FMC Laskentapalvelut Oy:stä sanoo.

Kustannushallinnalla varmistetaan rakennushankkeen budjetin realistisuus, etsitään vaihtoehtoisia ratkaisuja ja ohjataan suunnittelua. Kun kustannuslaskenta on hallinnassa, muuttuviin tilanteisiin voi reagoida nopeasti ja päätökset voi perustaa tietoon.

Elinkaariajattelua laskentaan

Kustannusten hallinnassa ollaan siirtymässä entistä enemmän rakennuksen elinkaariajatteluun. Rakennuksen koko elinkaaren huomioiminen kustannuksissa eri vaihtoehtoja vertailemalla voi muuttaa kokonaistaloudellisuutta.

Elinkaarilaskelmien avulla käytöstä aiheutuvat kustannukset muutetaan samaan laskenta-ajankohtaan investointikustannusten kanssa ja näin saadaan kuva hankkeen kokonaiskustannuksista.

“Rakentamisvaiheen kalliimpi investointi voi elinkaarikustannusten huomioimisella muuttua edullisemmaksi kuin investointikustannuksiltaan halvempi vaihtoehto”, Tanskanen avaa.

Oikea hinnoittelu edellyttää hyvää määrähallintaa

Rakennushankkeeseen liittyvän ajantasaisen määrätiedon merkitys kasvaa jatkuvasti. Hankkeesta tarvitaan yhä yksityiskohtaisempaa ja pilkotumpaa tietoa, jota voi hyödyntää monenlaisten laskelmien pohjana.

“Paitsi kustannuslaskennassa, määrätietoa voi hyödyntää esimerkiksi energialaskelmissa, työmaasuunnittelussa tai vaikkapa rakennuksen ylläpitoon liittyvissä laskelmissa”, Tanskanen sanoo.

Määrähallinta luo pohjan onnistuneelle hinnoittelulle. Määrätieto on arvokasta myös hankkeen toteutusvaiheessa.

Tanskasen mukaan digitaaliset mittausohjelmistot, tietomallien sisältämän tiedon hyödyntäminen ja tietomallinnuksen käyttö määrähallinnassa yleistyvät.

“Tietomallinnuksen yleistyminen edellyttää, että mallit ovat ajan tasalla ja tiedon tunnistetiedot kunnossa. Huolellisesti tehty tietomalli vähentää huomattavasti perinteistä mittaustyötä”, Tanskanen sanoo.

 

 

 

Rakennuksia uudesta vinkkelistä – tule meille töihin!

Kiehtovat rakennukset näyttäytyvät meillä uudesta näkökulmasta. Teemme määrä- ja kustannuslaskentaa Suomen kiinnostavimpiin rakennushankkeisiin. Laskentapalveluiden lisäksi palvelemme rakennustalouden asiantuntijana, laadimme puolueettomia lausuntoja ja ratkaisemme rakennusriitoja.

Toimimme Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa ja Kuopiossa. Etsimme jatkuvasti uusia asiantuntijoita joukkoomme. Tervetuloa rakentamaan Suomea rakennusalan näköalapaikalle!

Tutustu FMC Laskentapalveluihin työnantajana ja katso avoimet työpaikat. Lue ja kuuntele, mitä työntekijämme kertovat!

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi