Kansallisilla ympäristöluokituksen kriteereillä voidaan ohjata rakentamista osaoptimoinnin sijaan kohti kokonaisvaltaisempaa vastuullista rakentamista. Pilottikokemusten mukaan RTS:n ympäristöluokitus toimii rakennusliikkeiden sekä rakennuttajien oman toiminnan arvioinnin, ohjaamisen, viestimisen sekä kehittämisen apuna.

RTS-ympäristöluokituksen uudet kriteerit julkaistiin Säätytalolla, missä arkkitehti ja kansanedustaja Anders Adlercreutz muistutti rakentamisen kuluttavan merkittävän määrän energiaa ja luonnonvaroja sekä synnyttävän huomattavia määriä jätteitä ja kasvihuonekaasuja. Adlercreutz totesi: ”Hyvä rakennus on ilmastoteko itsessään. Ympäristöluokitukset auttavat suunnittelemaan kestäviä rakennuksia ja ottamaan huomioon vastuullisuusnäkökulmia laveammin kuin keskittymään pelkkään E-lukuun.”

RTS-ympäristöluokitusta ovat pilotoineet Skanska Asunto-osakeyhtiö Järvenpään Ainonrannassa sekä Helsingin asumisoikeus Helsingin Käpylässä Postiljooni-asuinalueella. Skanskan ympäristöpäällikön Mia Andelinin mukaan kriteerit ovat osoittautuneet toimiviksi ja yhtiö sai luokituksen avulla uusia näkökulmia oman toiminnan kehittämiseen, viestintään sekä ohjaamiseen. ”Materiaalitehokkuudessa on vielä paljon kehitettävää, hiilijalanjäljen laskennassa löytyi parannettavaa, huollon riskipaikkoja ei oltu riittävästi huomioitu, elinkaarikustannuksien laskentaa voidaan viedä pidemmälle ja mm. työmaan hulevesien hallintaan ei oltu kiinnitetty riittävästi huomiota”, ynnäsi Andelin.

Helsingin kaupungin LVI-suunnittelupäällikkö Minna Launiainen kertoi Helsingin Postiljooni-asuinalueesta: ”Hankkeen läpivienti ympäristöluokituksen kriteerit huomioiden on ollut hyvä tsekkaus omille prosesseille, tekemisen tasolle ja pilotista on saatu paljon kehitysideoita. Kriteerien avulla on saatu näkökulmia myös asiakasviestintään.”

Lue lisää RTS-ympäristöluokituksestä Rakennustiedon sivuilta.