Nyt rakennetaan vihreää olohuonetta ja tapahtuma-aluetta kaikille kaupunkilaisille! Destia aloitti toukokuussa 2018 vaativan rakennusurakan Helsingin keskustassa, Töölönlahden kupeessa.

Työt Kanasalaistorilla ja Makasiinipuistossa ovat edenneet jo puoliväliin, ja valmistuessaan ne muodostavat Helsingin uuden keskustakirjasto Oodin etupiha-alueen. Haastava urakka sisältää pohja-, vesihuolto- ja viherrakentamistöitä sekä pilaantuneen maamassan poisvientiä ja kivetyksien asentamista. Alueen vilkkaan liikenteen takia työssä pitää huomioida niin henkilöauto- ja bussiliikenne kuin aluetta ympäröivät jalankulku- ja pyöräilyreitit.

– Tämä on mielenkiintoinen ja haastava työmaa, sillä töitä tehdään todella näkyvällä paikalla keskellä vilkasta pääkaupunkia, toteaa Destian työpäällikkö Kimmo Perttu.

Kymmenien tuhansien kivien työmaa

Parhaillaan alueella on käynnissä kivetystyöt, jotka luovat pohjan Kansalaistorille. Keskustakirjasto Oodin avajaisia vietetään joulukuun 3. päivä, joten kivetyksen tulee valmistua marraskuun puoliväliin mennessä. Tämän jälkeen rakennustyöt siirtyvät Makasiinipuistoon, jonka luovutus on ensi vuoden kesäkuun lopussa. Virheisiin ei ole varaa, sillä aikataulu on tiukka: puiston viereinen Finlandia-talo on 1.7.2019 alkavan Suomen EU-puheenjohtajakauden päätapahtumapaikka, jolloin lähiympäristön tulee olla kunnossa.

– Kriittisin vaihe on Kansalaistorin kivetys. Luonnongraniitilla päällystettävää aluetta on yli 12 000 neliötä ja jokainen kivi asennetaan käsityönä paikoilleen, Perttu sanoo.

Yllätyksiltäkään ei ole vältytty. Alueen kaikki pintakerrokset uusitaan ja pois vietävä maa-aines korvataan uusilla kerrosrakenteilla. Vanhojen rakenteiden poistossa löytyi vanhoja kaivoja ja viemäreitä, jotka tolpattiin sekä katkaistiin.

– Maa-aines tuhoutuneiden VR-makasiinien varikko- ja varastoalueen alla on pilaantunut vuosien saatossa. Poiskuljetettavan pilaantuneen maan määrä osoittautui seitsemän kertaa ennakkoarviota suuremmaksi, kertoo Destian työmaapäällikkö Sirpa Hämäläinen.

Pohjatöiden lisäksi alueelle vedetään putkitukset tapahtumasähkölle sekä ulkovalaistukselle. Pintatöihin puolestaan sisältyy viheralueiden rakentaminen, istutukset sekä leikkialue.

Liikenteenohjausta yhteistyössä

Rakentaminen vilkkaassa kaupunkiympäristössä vaatii monenlaisia liikennejärjestelyjä. Työmaa on keskellä suosittuja kevyenliikenteen reittejä, joten liikennejärjestelyihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Pyörä- ja kävelyreitit elävät työmaan edetessä ja liikenteenohjaajat ovat valppaina avustamassa liikkujia oikeille reiteille. Yhteistyö kaupungin ja alueen toimijoiden kanssa on sujunut hyvässä hengessä.

Työmaalla tehdään pitkiä päiviä eri vuoroissa aamukuudesta iltakymmeneen. Työmaata sekä sen aliurakoita pyörittää yhdeksän hengen työnjohtotiimi.

– Meillä on mahtava porukka huipputekijöitä, joiden kanssa on ilo rakentaa Helsingin näkyvintä aluetta, Perttu kiittelee lopuksi.