Kun Elebet Oy:ssä huomattiin työnjohtaja Risto Närvän kaipaavan työhön lisää varmuutta ja työkaluja itsensä johtamiseen työnjohtajana, vastasi Työteknikon koulutusohjelma tarpeeseen täydellisesti.

Kun Elebet Oy:ssä huomattiin työnjohtaja Risto Närvän kaipaavan työhön lisää varmuutta ja työkaluja itsensä johtamiseen työnjohtajana, vastasi Työteknikon koulutusohjelma tarpeeseen täydellisesti. Riston opinnoille asetettu tavoite täyttyi: koulutuksen aikana syntyi monia oivalluksia siitä, kuinka koulutuksen opeilla voi kehittää omaa työtä työnjohtajana ja Elebet Oy:n toiminnan tehokkuutta.

Närvän kehittyminen työnjohtaja ei jäänyt huomaamatta muualla organisaatiossa.

– Etenkin Riston ihmisjohtajuus ja ihmistuntemus kehittyivät huomattavasti koulutuksen aikana, kommentoi Elebetin tuotantojohtaja Santeri Kause.

– Koulutuksen tavoitteena oli nimenomaan saada Riston työhön lisää varmuutta ja työkaluja itsensä johtamiseen työnjohtajana, kertoo toimitusjohtaja Pasi Pentti.

– Työntekijän sitoutuminen on erilaista, kun hän huomaa, että hänestä välitetään. Kyllä hyvää työntekijää kannattaa aina kouluttaa, Pentti summaa.