Kiinteistöjä suunniteltaessa ja rakentaessa tulee kiinnittää huomiota moniin seikkoihin, jotta kiinteistö palvelee tulevaa käyttötarkoitustaan, ja jotta valmiin kiinteistön asumismukavuus vastaa nykypäivän vaatimuksia. Yksi huomioon otettava asia on kiinteistöjen ääniympäristö, eli sisätilojen akustiikka.

Rakennetun ääniympäristön vähimmäisvaatimukset on säädetty laissa ja ne koskevat myös viemäröintejä. Paitsi viemäröinnin sijoittamisella, myös materiaalivalinnalla voi vaikuttaa hiljaisen ääniympäristön rakentamiseen.

Pipelife Finland Oy:n markkinoille tuoma uusi hiljainen kiinteistöviemäröintijärjestelmä, Master 3 Plus, on suunniteltu vastaamaan rakennusten kasvaviin ääniteknisiin vaatimuksiin.

Järjestelmämme soveltuu erinomaisesti vaativiin kohteisiin, kuten sairaaloihin ja päiväkoteihin, joissa edellytetään ympäristöministeriön asetusten mukaisia äänitasoja”, kertoo Pipelifen kiinteistötekniikan tuotepäällikkö Jarno Huhta.

Järjestelmän suunnittelussa on keskitytty mahdollisimman vähäisiin virtaushaittoihin, mikä vähentää veden aiheuttamaa ääntä. Hiljaisuutta parantaa myös polypropeeniin sekaan lisätty mineraaliseos”, jatkaa Huhta.

Ekologinen ja helppo asentaa

Järjestelmän suunnittelussa on huomioitu koko tuotteen elinkaari ja valmistuksessa on pyritty minimoimaan sen aiheuttama hiilijalanjälki: Master 3 plus on valmistettu EN 1451-standardin mukaisesti ja järjestelmän kaikki tuotteet voidaan helposti kierrättää.

Tuotteet ovat täysin kierrätettäviä elinkaarensa päässä. Myöskään tehtaallamme ei synny hävikkiä, sillä kaikenlainen ylijäämä käytetään uusien putkien raaka-aineena”, kertoo Huhta.

Järjestelmä on suunniteltu yhdessä asennusliikkeiden kanssa.

Asiakkaan mielipide ja kokemukset ovat olleet avainasemassa tuotteen suunnittelussa”, sanoo Huhta.

Uuden kiinteistöviemärijärjestelmän tuotteilla on korkea lämmönsieto- ja hyvä kemikaalinkestokyky. Tuotteiden kerrosrakenne ja jäykkyys takaavat järjestelmälle poikkeuksellisen hyvän asentuvuuden ja tiiviyden. Sileä ja vaalea sisäkerros ehkäisee likaantumista ja helpottaa kuvaamista.

Pohjakulman keveys, osien kulma- ja asennussyvyysmerkinnät ja järjestelmän värimaailma ovat asiakaspalautteen tulosta”, valaisee kiinteistötekniikan myyntipäällikkö Mika Rajakangas.


Master 3 Plus

  • Erittäin hiljainen kiinteistöviemärijärjestelmä
  • Korkea lämmönsietokyky
  • Hyvä kemikaalinkesto
  • Kerrosrakenne ja jäykkyys takaavat hyvän
  • asennettavuuden
  • Sileä ja vaalea sisäkerros ehkäisee likaantumista ja helpottaa kuvaamista
  • Ekologinen ja kestävä ratkaisu

Lisätiedot: pipelife.fi

Viimeisimmät näkökulmat