Kokeile kuukausi maksutta

Arkkitehtipalvelu kasvupolulla

Arkkitehtipalvelu oy sai Etelä-Suomen toimintojensa vetäjäksi kokeneen ammattilaisen, kun pestiin tarttui Santtu Rothsten. Urakkana on yhdistää yrityksen eteläisen Suomen toiminnot ja pitää yhtiö selvällä kasvu-uralla.

Hyppäät Arkkitehtipalvelun Etelä-Suomen aluejohtajaksi. Mitkä ovat tavoitteet 3 vuoden aikajänteellä?

”Tänä keväänä toteutuvassa yhteenliittymässä on aluksi noin 40 osaajan henkilöstö ja myöhemmin syksyllä Etelä-Suomen alueorganisaatioon liitettävässä Lahden toimipisteessä viitisentoista osaajaa lisää. Tavoittelemme maltillista kasvua ja pääosin orgaanisesti. 3–5 vuoden aikajänteellä meitä voisi olla Etelä-Suo<HH>messa liki tuplamäärä.”

Kuvaile itseäsi esimiehenä ja johtajana?

”Olen toiminut arkkitehtina pääkaupunkiseudulla kolmella vuosikymmenellä. Haluan aina ymmärtää, mitä yrityksessä tehdään ja tapahtuu, mutta mikromanageeraamiseen en usko. Avoin keskustelu, vapaa mielipiteiden ja <HH>ideoiden pallottelu sekä rakentava palautteen antaminen ja vastaanottaminen luovat sellaista yrityskulttuuria, jossa haluan olla mukana.”

Miten korona ja digiloikka ovat muuttaneet arkkitehtien ja toimistojen työtä?

”Muutos on ollut pitkälti samanlainen kuin muissakin asiantuntijaorganisaatioissa. Nyt korostuu muun muassa se, kuinka hyvin yrityksillä on ollut hallussaan etätyöskentelyn mahdollistava kulttuuri ja rakenne. Henkilöstön välisten kontaktien vähyys monen muun rajoittavan tekijän ohella tuo varmasti haasteita jokaisen arkeen. Digiloikka ei sen sijaan tule koskaan valmiiksi. Kyse on jatkuvasta muutoksesta, jossa on pysyttävä mukana ja eturivissä.”

Miltä näyttää alan tulevaisuus?

”Perinteinen arkkitehdin työ ja työkenttä ovat osa samaa perustavanlaatuista muutosta kuin kaikki muukin työ. Maailma muuttuu yhä kompleksisemmaksi, yhteiskuntien kohtaamat haasteet suuremmiksi, ja teknologisen kehityksen myötä mahdollisuuksien ja ammatillisten kombinaatioiden määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Minusta arkkitehdeillä on poikkeuksellisen hyvä tausta ja positio muokata omaa rooliaan entistä monipuolisempaan ja poikkitieteellisempään suuntaan.”

Mitkä ovat olleet oman urasi kärkiprojekteja?

”Ehdottomia kohokohtia ovat arkkitehtisuunnittelun osalta olleet Helsinkiin sijoittuneet korjausrakentamisen kohteet, asuntosuunnittelukohteet uusilla ja kehittyvillä asuinalueilla sekä Keski-Pasilan Triplan kilpailuvaiheen työt isossa ja osaavassa tiimissä. Näiden ympäriltä mainitsisin arkkitehtitoimiston pitkäjänteisen ja määrätietoisen kehittämisen ja kasvattamisen – sellaisen tekemisen, jota saan nyt jälleen aloittaa täällä Arkkitehtipalvelussa.”

Santtu Rothsten

  • Arkkitehti, TKK, 2009
  • Aluejohtaja, Arkkitehtipalvelu oy, 2021–
  • Osakas, Pending oy, 2020–
  • Toimitusjohtaja, varatj, suunnittelujohtaja, pääsuunnittelija, Arkkitehdit Soini & Horto oy, 2009–19
  • Arkkitehti, projektipäällikkö, eri toimistoissa, 1998–2008
  • Harrastukset: juokseminen, rakentaminen, ruoanlaitto, kirjallisuus, Italia

 

Teksti: Timo Sormunen

Viimeisimmät näkökulmat