Kokeile kuukausi maksutta

Betonitutkija pureutuu pintaa syvemmälle

Geologi Jarkko Klami aloitti elokuussa betonin testauksen erityisasiantuntijana Vahanen Rakennusfysiikassa. Muun muassa Triplassa ja Kalasatamassa laadunvalvontatehtävissä ollut Klami keskittyy tutkimukseen, testaukseen ja betonilaboratorion palveluiden kehittämiseen.

Siirryt Vahaselle VTT:ltä ja tutkimuspuolelta. Mikä Vahasessa veti puoleensa?

”Tunsin muutamia Vahasella työskenteleviä asiantuntijoita ja olin saanut yhtiöstä varsin positiivisen kuvan. Erityisesti asiantuntijuutta ja asioihin perehtyneisyyttä pidettiin arvossa ja siihen myös kannustetaan. Nämä ovat testaus- ja tutkimustyössä kaiken kulmakiviä.”

Millaisten hankkeiden ja asioiden parissa työskentelet?

”Tehtäväni liittyvät pääosin tuttuihin betonin ja kiviainesten testauksen ja tutkimuksen asiantuntijatehtäviin. Lisäksi toimenkuvaksi on määritelty betonilaboratorion palveluvalikoiman kehittäminen ja laatu.”

Mikä rakennusalassa ja betonissa alkoi aikanaan kiinnostaa?

”Kiinnostus heräsi jo ensimmäisessä kesätyöpaikassa ja alalla työskennelleiden sukulaisten kautta. Betonista kiinnostuin geologiksi valmistumisen jälkeen. Silloisessa työpaikassa keskiössä olivat geologiasta tutut tutkimusmenetelmät ja niiden sovellukset betonin ja betonikiviainesten tutkimuksessa. Laajempi kiinnostus betonitekniikkaan ja betonin ominaisuuksiin on tullut työtehtävien ohessa.”

Betoni on ollut viime vuosina tapetilla laatuongelmien vuoksi. Onko takavuosien virheistä otettu riittävästi opiksi?

”Virheistä on opittu ja laatuongelmat ovat muistutus siitä, että laadunhallinta ja laadunvarmistus vaativat jatkuvia toimenpiteitä. Takavuosina totuttiin liikaa ajatukseen, että betoni kestää mitä vaan eikä sen käsittelyllä ole niin väliä. Laatuun ja oikeisiin toimintatapoihin on kuitenkin kiinnitettävä jatkuvasti huomiota.”

Rakentamisen hiilijalanjälkeä pitäisi painaa tulevina vuosina reippaasti alaspäin. Kuinka se onnistuu betonirakentamisessa?

”Hiilijalanjälkeä voidaan pienentää lukuisin eri tavoin, kuten lisäämällä sementtiä korvaavien sideaineiden käyttöä. Betoni tarjoaa myös kierrätysmahdollisuuksia. Työ edellyttää kuitenkin laaja-alaista yhteistyötä lainsäädännöstä ja suunnittelusta lähtien aina toteutukseen ja lopputuotteen kierrätettävyyteen.”

Mitkä ovat olleet työuran parhaita projekteja?

”Yksittäisiä on vaikea nimetä, mutta betonikiviaineksen alkali-kiviainesreaktioon liittyvän kiviainesten testauksen kehittäminen on kiinnostanut henkilökohtaisesti jo vuosien ajan. Aihepiiri on ollut vuosia vähällä huomiolla, mutta on edennyt huomattavasti aivan viime aikoina.”

Jarkko Klami

  • Syntynyt Lahdessa 1985
  • Filosofian maisteri, Helsingin yliopisto, 2013
  • Keskeinen työura: Erityisasiantuntija, Vahanen Rakennusfysiikka oy, 2020; Erityisasiantuntija, VTT Expert Services oy, 2015–2020
  • Harrastukset: Kalastus, veneily ja muu luonnossa liikkuminen.

Timo Sormunen

Viimeisimmät näkökulmat