Kokeile kuukausi maksutta

Elinkaari-ekspertti Mikko Hollmén loikkasi Lujan leipiin

Lujatalo sai lokakuun alussa pitkän linjan osaamista, kun Mikko Hollmén aloitti yhtiön elinkaariliiketoimintojen johtajana. Samalla mies siirtyi viidentoista julkisella sektorilla tehdyn työvuoden jälkeen yksityiselle puolelle.

Luotsaat nyt Lujatalon elinkaariliiketoimintaa. Mikä on toimenkuvasi ja millaisia ovat tavoitteet?

Lujatalo on päättänyt olla vahvasti mukana elinkaarihankkeissa ja -palveluissa, jonne olemme parhaillaan luomassa uusia toimintamalleja. Haluamme olla asiakkaille halutuin vaihtoehto, ja se edellyttää myös omien ajatuksien kääntämistä rakentamisesta palveluihin. Toimimme paikallisesti, mutta hyödynnämme osaamistamme ja kumppanuusverkostoamme valtakunnallisesti. Tuon tähän kehitystyöhön oman kokemukseni julkisen sektorin tilajohtamisesta ja asiakkaiden tarpeista.

Siirryit pestiin Maakuntien tilakeskuksesta. Mikä Lujatalossa alkoi kiinnostaa?

Lujatalon maine ja henkilöstöpolitiikka tunnetaan hyviksi, ja yhtiö on kasvanut vahvasti valtakunnalliseksi toimijaksi. Suunta kohti palveluita ja elinkaarihankkeita, jota jo diplomityöni aikanaan käsitteli, vetivät puoleensa. Lujatalo on myös vahva sairaalarakentaja, mikä sekin sopi taustaani erinomaisesti.

Kuntien ja julkisen sektorin kiinteistökanta rapistuu kovaa vauhtia. Millaisen ratkaisun elinkaarimalli tähän tarjoaa?

Kunnat ovat perinteisesti halunneet omistaa tilansa itse ja kantaa lähes kaikki kiinteistöihin liittyvät riskit. Toimitilojen arvo ei ole kuitenkaan seinissä tai lattioissa vaan niiden mahdollistamassa toiminnassa. Elinkaarimallissa tilaaja hankkii palveluna toimivan toimintaympäristön, joka on varmasti joka hetki sovitussa kunnossa. Kunta voi silloin keskittyä omien ydintoimintojensa hoitamiseen. Samalla riskin kantaa sopimuskauden ajan se taho, joka sen parhaiten kykenee myös hoitamaan.

Kuntatalous on jatkossakin kovilla. Onko se teille uhka vai mahdollisuus?

Kuntien tilakanta on vanhentunutta, mutta myös tilojen käyttöaste, monikäyttöisyys ja soveltuvuus toimintaan on osin heikko. Myös ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus tulee olemaan kunnille haaste. Näemme tämän mahdollisuutena, sillä julkisten palveluiden tarve säilyy ja autamme kuntia ratkomaan tilankäytön johtamiseen ja tilakannan uudistamiseen liittyviä pulmia. Elinkaarimalli on yksi mutta ei suinkaan ainoa vaihtoehto.

Mitkä ovat olleet omalla työurallasi tärkeitä ja isoja projekteja?

Kuopion kaupungin elinkaarihankkeiden käynnistäminen vuonna 2009, KYSin investointiohjelman johtaminen vuosina 2012–2017 (noin 400 miljoonaa euroa) ja KYS Kaarisairaalan (valmistui vuonna 2015, 100 miljoonaa euroa) rakennuttaminen. Maakuntien tilakeskusta perustettaessa loimme täysin uutta valtakunnallista toimijaa.

Kuvaile itseäsi esimiehenä?

Johdan määrittämällä tavoitteet ja korostan vastuuta ja luottamusta. Kulmakivenä on mahdollisimman avoin viestintä.

 

Mikko Hollmén

  • Syntynyt Kaarinassa 1976
  • Diplomi-insinööri, rakentamistalous, TTKK (nyk. TY), 2000
  • Elinkaariliiketoiminnan johtaja, Lujatalo oy, 2019–
  • Asiakkuusjohtaja, Maakuntien tilakeskus oy, 2017–2019
  • Kiinteistöjohtaja, Kuopion yliopistollinen sairaala, 2012–2017 (2019)
  • Rakennuttaja ja johtaja, Kuopion kaupungin tilakeskus, 2004–2011

 

Teksti: Timo Sormunen

Viimeisimmät näkökulmat