FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminta
Rkm Juha Ikonen on nimitetty projektipäälliköksi Rakennuttaminen ja ylläpitopalveluihin Helsinkiin.
Insinööri (AMK) Riki Sundberg on nimitetty suunnittelijaksi Katu-, tie- ja liikennesuunnitteluun Helsinkiin.