Granlund Oy

Vesa Åvist on nimitetty nuoremmaksi ICT-asiantuntijaksi Kiinteistönpito-osastolle 4.3.2014 alkaen.
Riikka Linna on nimitetty viestintäpäälliköksi 17.3.2014 alkaen.
Arto Huuskonen on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi Kiinteistönpito-osastolle 1.4.2014 alkaen.
Aila Puusaari on nimitetty Espoon yksikköön sairaalasuunnittelun johtavaksi asiantuntijaksi 22.4.2014 alkaen.
Miikka Juujärvi on nimitetty LVI-suunnittelijaksi Kiinteistönpito-osastolle 22.4.2014 alkaen.
Kalle Ylä-Sulkava on nimitetty sähkösuunnittelijaksi Sähköosastolle 5.5.2014 alkaen.