LTQ-Partners Oy

Tapani Sievänen on nimitetty vastaamaan LTQ-Partners Oy:n työmaapalveluiden
myynnistä ja asiakashallinnasta.