Kokeile kuukausi maksutta

Moniosaaja Pia Rämö jatkaa uuden oppimista Rakennustiedossa

Rakennustieto sai vuoden vaihduttua uuden asiakasjohtajan, kun pestiin tarttui diplomi-insinööri Pia Rämö. Hänen vastuullaan on markkinointi, viestintä, palveluiden kehitys ja tuotteistus sekä osa it-järjestelmistä.

Siirryt yrityspuolelta asiantuntijaorganisaatioon. Mikä Rakennustiedossa alkoi kiinnostaa?

”Rakennustiedon tavoitteena on parantaa rakentamisen laatua, rakentamisen prosessiketjua sekä tehdä myös hyvää tulosta, kuten osakeyhtiölakikin edellyttää. Tavoitteet istuvat aika hyvin omaan arvomaailmaani. Asiakaskenttä kattaa koko rakennussektorin, joten tässä pystyy avartamaan omia näkemyksiään ja oppimaan uutta.”

Omaat pitkän kokemuksen betoni- ja infrapuolelta sekä kiertotaloudesta. Miten aiot hyödyntää niitä uudessa tehtävässäsi?

”Uutta opiskeltavaa löytyy rakennuttamisesta, talonrakentamisesta ja tietojärjestelmistä. Tavoitteena on kehittää Rakennustiedolle tuotteita, jotka loppulaskussa hyödyttävät ja helpottavat asiakasta, rakennuttajaa ja työn tilaajaa. Sellaisia ovat muun muassa tuotteet, joilla voidaan kilpailuttaa ja vertailla hiilineutraaleja työmaita ja kiertotalouden toimijoita tasapuolisesti ja laadulli<HH>sesti.”

Rakennustieto on puhunut rakentamisen laadun ja kestävän rakennustavan puolesta alusta asti. Kuinka viesti saataisiin jatkossa entistä paremmin perille?

”Laadukas rakentaminen tulee lopulta kaikille osapuolille halvemmaksi, kun pysytään aikatauluissa ja budjeteissa. Tyytyväinen asiakas puolestaan jatkaa ostamista ja kertoo siitä eteenpäin. Rakennustiedon tuotteilla ja henkilöstöllä on kaikki mahdollisuudet auttaa asiakkaitaan menestymään. Olemme myös verkottuneet rakentamisen ketjuun, joten sitäkin kautta viestiä on hyvä levittää.”

Kuvaile itseäsi esimiehenä? Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä?

”Rehellisyys ja avoimuus ovat arvoissani korkealla. Lisäksi uskon kestävään kehitykseen; talous-, ympäristö- ja sosiaalinen pilari ovat yritystoiminnassa tärkeitä. Yrityksen pitää kuitenkin tuottaa voittoa, jotta se pystyy huolehtimaan ympäristöstä ja sosiaalisista viiteryhmistään eli asiakkaista, henkilöstöstä, toimittajista ja sidosryhmistään.”

Mitkä ovat olleet työurasi kohokohtia?

”Olen saanut työskennellä rakentamisen ketjussa rakennusmateriaaliyrityksissä, urakointiyrityksissä ja järjestössä. Se on opettanut ymmärtämään rakentamista ja samalla yhteiskunnan toimintaperiaatteita. Yksi mukavimmista kokemuksista oli yksikön henkilöstöltä saatu palaute, kun lähdin Destiasta.”

Teksti: Timo Sormunen

Viimeisimmät näkökulmat