Tilojen suunnittelussa pitää huomioida yksilön hyvinvointi

TOAS Suvi NenonenFilosofian tohtori, dosentti Suvi Nenonen on aloittanut 1. maaliskuuta Suomen Yliopistokiinteistöjen työ- ja oppimisympäristöjen asiantuntijana.
Hänen tehtävänsä on vastata työ- ja oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvistä muutosjohtamisen prosesseista. Nenosen työhön kuuluu myös yhteiskehittämisen prosessien ja menetelmien systematisointi sekä niihin liittyvä valmentaminen. Yhteiskehittäminen tarkoittaa ympäristöjen kehittämistä yhdessä niiden käyttäjien kanssa.
”Ympäristön muuttuminen tarkoittaa myös toimintatapojen muuttumista. Ihmisten pitää alkaa käyttää uusia toimintoja ja välineitä. Iso kysymys on, miten uutta ympäristöä voi käyttää niin, että se tukee omaa työtä tai opiskelua”, Nenonen sanoo.
”Oppiminen, tutkimus ja työskentely ovat digitalisaation seurauksena rajussa muutoksessa. Ei riitä, että kehitämme tilaratkaisuja, vaan meidän on tunnettava asiakkaiden tulevaisuuden tarpeet: miten tulevaisuudessa työskennellään ja opitaan. Uusien työskentelytapojen ja niitä vastaavien toimintaympäristöjen kehittäminen edellyttää yhteistyötä asiakkaiden ja käyttäjien kanssa.”
Nenonen huomauttaa, että tilojen suunnittelussa on huomioitava yksilön hyvinvointi. Digitaalinen työskentely aiheuttaa uudenlaista stressiä. Kun esimerkiksi luentoja tai palavereja pidetään virtuaalisesti, siirtymiset paikasta toiseen jäävät pois, ja työ rytmittyy eri tavalla.
Suvi Nenonen tulee SYK:hon Newsec Asset Managementistä, jossa hän toimi johtavana asiantuntijana vastuullaan erityisesti työ- ja oppimisympäristöjen kehittämishankkeet ja toimitilaprojektien muutosjohtaminen. Hän on aina ollut kiinnostunut ympäristöjen kehittämisestä, erityisesti hyvinvoinnin näkökulmasta.

  • Suvi Nenonen
  • Syntynyt 1963 Kangasniemellä
  • Filosofian tohtori, TKK, 2005
  • Asiantuntija, työ- ja oppimisympäristöt, Suomen Yliopistokiinteistöt oy, 1.3.2017–
  • Johtava asiantuntija, Newsec Asset Management oy, 1.9.2015– 28.2.2017
  • Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, 1.5.2005– 30.6.2016
  • Dosentti, Tampereen teknillinen yliopisto, 1.3.2008–

Teksti: Merja Mannila
Kuva: Suomen Yliopistokiinteistöt