TPA Andersson Oy

Minna Tolonen, FM, laboratorioanalyytikko (AMK), on nimitetty 15.4.2014 alkaen projektiassistentiksi TPA Andersson Oy:n Jyväskylän toimipisteeseen.