Kokkola sai vuoden 2011 asuntomessut

Vuoden 2011 asuntomessut on myönnetty Kokkolalle. Valintaa tehdessään Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallitus näki Kokkolan erityisinä etuina merellisen, merestä nostetun ranta-alueen ja hyvän logistisen saavutettavuuden. Lisäksi Kokkolan vahvuutena on Keski-Pohjanmaan alueella sijaitseva runsas talonrakennusteollisuus.

Vuoden 2011 asuntomessut on myönnetty Kokkolalle. Valintaa tehdessään Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallitus näki Kokkolan erityisinä etuina merellisen, merestä nostetun ranta-alueen ja hyvän logistisen saavutettavuuden. Lisäksi Kokkolan vahvuutena on Keski-Pohjanmaan alueella sijaitseva runsas talonrakennusteollisuus.

Yleisesti messupaikkakuntaa valittaessa tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä ovat kunnan vahva tahto ja sitoutuminen, luontainen asuntotarve ja -kysyntä, messualueen omaleimaisuus ja yleinen kiinnostavuus sekä kunnan määrittelemät asuntopoliittiset ja kaupunkirakenteelliset tavoitteet ja teemat.

Messupaikkakuntana Kokkola vastaa messualueen kaavoituksesta, kunnallistekniikasta, tonttien luovutuksesta, rakennuttajien ja rakentajien hakemisesta sekä messupysäköinnistä.

Messualueelle on suunniteltu 43 omakotitalotonttia, ja se sijoittuu täyttömaalle Vanhankaupunginlahdelle. Kaavaratkaisussa pyritään saamaan aikaan mahdollisuus myös pienempien ja edullisempien omakotitalojen rakentamiseen. Kaavaillulle messualueelle kohdistuu jo ennakkoon kova kysyntäpaine muun muassa meren läheisyyden takia.

Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Kokkolan kaupunki järjestävät yhteistyössä alueelle tai osaan aluetta kaavoitus- tai korttelisuunnittelukilpailun Suomen Arkkitehtiliiton sääntöjen mukaisena.

Kokkolan kaupunginvaltuusto käsittelee vielä asiaa ja tekee lopullisen päätöksen messujen järjestämisestä kokouksessaan 28. toukokuuta.

Kokkolassa on järjestetty asuntomessut aiemmin vuonna 1975.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kokkola sai vuoden 2011 asuntomessut”

Jätä kommentti