Spondan tulos kasvoi 52,0 miljoonaan euroon heinä–syyskuussa 2007

Kiinteistösijoitusyhtiö Spondan kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto ja tulos kasvoivat selvästi viime vuoden vertailujaksosta. Liikevaihtoa ja tulosta pönkitti viime vuoden loppupuolella toteutettu Kapiteelin kiinteistöjen hankinta. Tulosta paransi myös selvästi vertailujaksosta kasvanut sijoituskiinteistöjen arvonnousu.

Kiinteistösijoitusyhtiö Spondan kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto ja tulos kasvoivat selvästi viime vuoden vertailujaksosta. Liikevaihtoa ja tulosta pönkitti viime vuoden loppupuolella toteutettu Kapiteelin kiinteistöjen hankinta. Tulosta paransi myös selvästi vertailujaksosta kasvanut sijoituskiinteistöjen arvonnousu.

Sponda-konserni 7-9 2007/7-9 2006

  • Liikevaihto milj. euroa 49,2/26,5
  • Liikevoitto % 139,6/101,1
  • Tulos ennen veroja milj. euroa 52,0/19,1

1-9 2007/1-9 2006

  • Liikevaihto milj. euroa 157,4/79,8
  • Liikevoitto % 136,7/91,6
  • Tulos ennen veroja milj. euroa 159,8/51,0
  • Omavaraisuusaste % 35/41  
  • Tase milj. euroa 2 626,8/2 939,4
  • Henkilöstö (keskimäärin) 219/56

Sijoituskiinteistöjen arvonnousu oli kolmannella neljänneksellä 36,0 miljoonaa euroa, kun se oli vuotta aiemmin 8,9 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen luovutusvoittoja kolmanneksella oli 0,3 miljoonaa euroa, kun vertailujaksolla niitä ei ollut lainkaan. Tammi-syyskuussa sijoituskiinteistöjen arvonnousu oli 92,4 miljoonaa euroa oltuaan viime vuoden vastaavalla jaksolla 19,1 miljoonaa euroa. Prosenteissa laskettuna sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousu oli 3,8 prosenttia. Kiinteistöjen luovutusvoitot kasvoivat alkuvuonna 28,2 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin niitä ei ollut.

Yhtiön taloudellinen vuokrausaste kohosi katsauskaudella 90,3 prosenttiin. Ilman kiinteistökehitystä laskettu sijoituskiinteistöjen vuotuinen nettovuokratuotto oli 6,2 prosenttia. Spondan käyttämä painotettu keskimääräinen tuottovaatimus koko portfoliolle oli 6,4 prosenttia.

Toimitusjohtaja Kari Inkisen mukaan Spondan vuokraustoiminnan kehitys jatkui positiivisena myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Kiinteistösalkun taloudellinen vuokrausaste parani edelleen ja 90 prosentin vuokrausasteen kynnys ylitettiin päättyneellä katsauskaudella. Positiivista kehitystä saatiin aikaan kaikissa liiketoimintayksiköissä etenkin pääkaupunkiseudun alueella.

Kuluvan vuoden osakekohtaisen tuloksen ennakoidaan paranevan merkittävästi edellisvuodesta. Myös taloudellisen vuokrausasteen ja osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, sisältäen kiinteistöjen myyntivoitot ja -tappiot, odotetaan paranevan. Näkymät perustuvat Suomen kiinteistömarkkinoiden suotuisaan kehitykseen, kiinteistöjen positiiviseen arvonmuutokseen sekä tähän asti tehdyistä kiinteistökaupoista saatuihin myyntivoittoihin.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Spondan tulos kasvoi 52,0 miljoonaan euroon heinä–syyskuussa 2007”

Vastaa